Stop Talvivaara -liike: Talvivaaran kaivos on lopetettava heti!

Stop Talvivaara-liikkeen keulahahmo Hannu Hyvönen on ärtynyt Aalto-yliopiston professori Kari Heiskasen lausunnoista Talvivaaran kaivoksen toiminnasta. Heiskanen on todennut, että kaivoksen lopettaminen olisi suurempi ympäristöriski kuin sen toiminnan jatkaminen. Hyvösen mielestä Heiskanen on väärässä.

Kotimaa
Stop-Talvivaara mielenosoitus ilmoitus
Stop-Talvivaara

Hannu Hyvösen mukaan Heiskasen lausunnot ovat vähintäänkin kiistanalaisia. Silti valtamedia on levittänyt vain Heiskasen jakamaa tietoa. Kaikki tutkijat eivät Hyvösen mukaan ole samaa mieltä Heiskasen kanssa.

Stop Talvivaara -liike haluaa yksiselitteisesti sulkea kaivoksen. Kaivos on Hyvösen mukaan rakennettu valtavalla kiireellä ilman riittävää valvontaa ja riskianalyysia. Myös prosessialtaat ovat Hyvösen mukaan vaarallisia, sillä ne sisältävät vielä väkevämpiä liuoksia kuin kipsisakka-allas.

- Prosessin hallinnassa on koko kaivoksen toiminnan ajan tullut ikäviä yllätyksiä. Tämä olisi pitänyt ymmärtää, kun ensimmäistä kertaa maailmassa on käytetty näin laajassa mitassa biokasaliuotusmenetelmää nikkelin irrottamisessa, Hyvönen väittää.

Uraanista lisäriski

Uraaniesiintymät kaivosalueella on vielä lisäriski. Sitähän ei Hyvösen mukaan pitänyt alun perin olla lainkaan.

- En näe mitään syytä jatkaa kaivoksen toimintaa, kun kaivosyhtiö pimitti uraanin olemassaolon eikä valmistautunut siihen liittyviin riskeihin, Hyvönen äkeilee.

Hyvönen arvelee, että jos uraanista olisi tiedetty ja lupa kaivostoiminnalle myönnetty, kipsisakka-altaat olisi todettu aivan liian vaarallisiksi.

- Kipsisakka-allas on huonommin perustettu kuin mikä tahansa maanviljelijän vesivarasto, Hyvönen kuvailee.

Jos kaivostoimintaa Talvivaarassa jatketaan, pitäisi se Hyvösen mielestä rakentaa kokonaan uudelleen. Samalla pitäisi tehdä tarkka analyysi onko käytettävä prosessi toimiva ylipäätään.

Kaivoksen lopettaminen ei lopeta töitä

Sadat ihmiset saavat tällä hetkellä elantonsa joko suoraan kaivosyhtiöltä tai alihankkijoilta. Miten heille kävisi, jos kaivos yhtäkkiä lopetettaisiin?

Kipsisakka-allas on huonommin perustettu kuin mikä tahansa maanviljelijän vesivarasto

Hannu Hyvönen

Hyvösen mukaan kaivoksen lopettaminen ei töitä lopettaisi alueelta. Edessä olisi joka tapauksessa valtavat jälkityöt vähintään kymmeneksi vuodeksi saastuneiden maamassojen läjittämisessä ja turvallisessa suojaamisessa. Jos kaivos lopetetaan vasta 30 vuoden päästä, jälkitöitä piisaa Hyvösen mukaan sadaksi vuodeksi.

- Kaivos on lopetettava heti, jos ei haluta leikkiä vesistöjen kustannuksella, Hyvönen lopettaa.