Komissio remontoisi päästökaupan - suomalaisreaktiot ristiriitaisia

EU-komissio julkaisi tänään keskiviikkona ehdotuksen, jossa 900 miljoonan päästöoikeuden huutokauppaamista hiilimarkkinoilla lykättäisiin muutamalla vuodella. Suomalaisista energia-alan toimijoista Energiateollisuus ei kannata ehdotusta, kun taas energiayhtiö Fortum veisi ehdotusta eteenpäin. Molemmat toivovat, että vuoden 2030 päästötavoitteet lyödään lukkoon mahdollisimman pian.

Kotimaa

Kotimaiset energia-alan toimijat ovat ottaneet ristiriitaisesti vastaan EU-komission tänään keskiviikkona julkaiseman ehdotuksen hiilimarkkinoiden päästökauppajärjestelmän uudistamisesta. Komissio tarkistaisi huutokauppa-aikataulua ja lykkäisi 900 miljoonan päästöoikeuden huutokauppaamista kolmannen päästökauppakauden alusta kauden loppuun.

Oikeuksia siirrettäisiin vuosilta 2013-2015 vuosille 2019-2020.

Talouskriisin vuoksi kasvihuonekaasujen päästöt ovat vähentyneet odotettua enemmän, joten yritykset ovat tarvinneet vähemmän päästöoikeuksia. Siirtämällä huutokauppaa EU pyrkii torjumaan päästöoikeuksien ylitarjontaa. Lisää myyntiiin niitä tulisi taas, kun kysyntä kasvaa.

Päästöoikeuksien korkeamman hinnan toivotaan ohjaavan yrityksiä energiaa säästäviin investointeihin.

Suomalaisista toimijoista sähkö- ja kaukolämpöalan etujärjestö Energiateollisuus ET katsoo, ettei päästöoikeuksien lykkääminen ole perusteltua. ET:n toimitusjohtajan Juha Naukkarisen mielestä nopeat korjausliikkeet huutokauppaoikeuksiin voivat heikentää koko päästökauppajärjestelmän vakautta ja uskottavuutta.

Energiayhtiö Fortum puolestaan kannattaa ehdotusta ja näkee sen vasta ensimmäisensä välttämättömänä askeleena koko järjestelmän uudistamisessa vuoteen 2020 mennessä.

Huutokaupan lykkäämisen lisäksi Fortumin yhteiskuntasuhteiden johtaja Esa Hyvärinen toivoo, että päästöoikeuksia vähennettäisiin pysyvästi. Yhtiö kaipaa myös erilaisten kansallisten ohjausmekanismien tarkastelemista uudelleen.

Vuoden 2030 tavoitteet lyötävä pian lukkoon

Molemmat energia-alan toimijat toivovat, että vuoden 2030 päästötavoitteet sovitaan mahdollisimman pian Euroopan komissiossa.

Fortum katsoo, että vuodelle 2030 on syytä asettaa kunnianhimoiset tavoitteet sen sijaan, että vuoden 2020 tavoitteita kiristettäisiin nykyisestään. Myös Energiateollisuus ry toivoo, että uudet päästötavoitteet olisivat linjassa EU:n tavoitteen kanssa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 prosentilla vuodesta 1990 vuoteen 2050 mennessä.

Molemmat harkitsisivat myös komission ehdotusta laajentaa päästökauppaa muille aloille. Nyt EU:n järjestelmä kattaa noin 11 000 teollisuuslaitosta sekä noin 40 prosenttia päästöistä. Tästä vuodesta alkaen myös ilmailuala on mukana päästökauppajärjestelmässä.

Lähteet: Yle Uutiset, Reuters