Kevitsan kaivos piilottelee jäteallastaan

Sodankylän Kevitsan kaivoksen jätealtaan suojapohjasta kiistellään Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaivosyhtiö ei halua rakentaa jätealtaaseen kallista suojapohjaa, jonka alemmat lupaviranomaiset ovat määränneet tehtäväksi. Kaivosyhtiö FQM ei päästänyt Yle Uutisia kuvaamaan kiisteltyä jäteallasta.

Kotimaa
Kevitsan kaivos
Kevitsan kaivoksen rikastushiekka-allas B. Kuva on otettu Lapin ELY-keskuksen lokakuussa tekemän valvontakäynnin yhteydessä.Lapin Ely-keskus

Monikansallisen kaivosyhtiö FQM:n Kevitsan nikkelikaivos aloitti tuotannon kesällä.

Nyt kaivoksen suuren jätealtaan A-pohjan suojarakenteet ovat Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, koska kaivosyhtiö FQM ei halua rakentaa mielestään turhaa ja kallista 10 miljoonaa euroa maksavaa suojapohjaa, jonka aluehallintovirasto ja hallinto-oikeus ovat määränneet tehtäväksi.

Kunta pelkää raskasmetallien pääsyä luontoon

Myös Sodankylän kunta vaatii A-altaaseen suojapohjaa, koska raskasmetallien kuten nikkelin kulkeutuminen luontoon on mahdollista, sanoo Sodankylän kunnan ympäristönsuojelusihteeri Teresa Ojala.

- Ympäristölautakunta katsoo, että pelkkä pohjamoreeni ei ole riittävä, koska Kevitsan alueen kallioperä sisältää ruhjeita ja ruhjeet saattavat jatkua kymmeniä kilometrejä eteenpäin Kevitsan alueelta.

KHO:ssa kesken oleva valitusprosessi jätealtaan pohjasta nousi julkisuuteen Yle Uutiset Lapin uutisoitua Sodankylän kunnan ympäristölautakunnan kokouksen esityslistasta maanantaina. KHO oli pyytänyt lautakunnalta lausuntoa valitusjutun käsittelyä varten.

Lautakunta asettui Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden kannalle, jonka mukaan suojapohja pitää rakentaa niihin jätealtaan A-osiin, joissa turvekerros on liian ohut estämään haitta-aineiden tihkumista ympäristöön.

A-altaan laajuus on 358 hehtaaria ja pohjasuojauskiista koskee noin kolmannesta tuosta alasta. Sinne läjitetään tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltua rikastushiekkalietettä.

Kevitsan kaivoksen rikastushiekka-allas
Kevitsan kaivoksen rikastushiekka-allas. Tähän jätealtaaseen pumpataan tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltua rikastushiekkalietettä. Kuva on otettu Lapin ELY-keskuksen lokakuussa tekemän valvontakäynnin yhteydessä.Lapin ELY-keskus

Kaivosyhtiö perui kuvaukset

Yle Uutiset sopi FQM Kevitsa Mining Oy -kaivosyhtiön australialaisen kaivosjohtajan Andrew Reidin kanssa haastattelun ja kuvaukset allaskiistasta kaivokselle tiistaiksi. Aikaa olisi tunti. Paikalla Reid kuitenkin heti ensimmäiseksi kielsi allasalueelle pääsyn ja kuvaukset rakennustöiden vaarallisuuteen vedoten.

Reid kielsi myös kaivoksen suomenkielisen ympäristöpäällikön Ulla Syrjälän haastattelemisen. Englanninkielinen ja suomea taitamaton Reid ilmoitti olevansa ainoa, jota saa haastatella. Lopulta Reid itsekin kieltäytyi haastattelusta.

Lapin ELY-keskuksen ympäristöpäällikkö Tiina Kämäräinen ja Kevitsan kaivoksen valvonnasta vastaava ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki kertoivat Yle Uutisille, että viranomaiset käyvät kaikki viralliset keskustelut ja kirjeenvaihdon suomeksi Suomessa toimivien ulkomaisten kaivosyhtiöiden kanssa. Viranomaisten mukaan tämä on välttämätöntä väärinymmärrysten välttämiseksi.

Lapin ELY-keskus valvoo

Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki on käynyt Kevitsan kiistellyllä jätealtaalla säännönmukaisella tarkastusmatkalla viimeksi lokakuussa.

Lapin ELYn mukaan altaan patoreunaa kiertää leveä tie, jonne on useita liittymiä ja tiellä on hyvin tilaa liikkua.

Kaivosyhtiö on pumpannut kesästä saakka rikastushiekkalietettä jätealtaaseen, vaikka valitusasian käsittely KHO:ssa on kesken. Lapin ELY-keskuksen mukaan tämän sallii alkuperäinen ympäristölupa. ELYn ja Sodankylän kunnan mukaan liete pumpataan nyt altaan keskelle, jossa on riittävän paksu luonnonturve suojaamaan haitta-aineiden pääsyä luontoon.

Ylitarkastaja Pitsinki kertoo, että Kevitsan kaivoksen päästöissä ei ole ollut tähän asti huomautettavaa. Seuraava ohjelman mukainen valvontakäynti on joulukuussa.

Sodankylä tuskastunut kaivosyhtiöiden salailuun

Sodankylässä on Suomen kunnista eniten kaivosyhtiöiden varauksia, valtauksia, kairauksia ja kaksi toimivaa kaivosta: Kevitsan nikkelikaivos ja Pahtavaaran pieni kultakaivos. Pahtavaaran kaivoksen jätepato petti kevättulvissa ja on korjattu.

Kuntapäättäjät ovat kypsymässä kansainvälisten kaivosyhtiöiden salailuun, sanoo Sodankylän kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Virtanen (kesk.).

- Se on tässä tullut kyllä selväksi, että ulkomaisten kaivosyhtiöiden kanssa meillä on kulttuuriero, huomattava kulttuuriero, miten näistä tulisi tiedottaa Pohjoismaissa. Se on aivan selvä kulttuuriero.

Virtasen mukaan kunta ja kuntalaiset eivät kärky monikansallisten yhtiöiden pörssisalaisuuksia. Kuntalaiset katsovat, että he eivät saa tietoa eri puolilla kuntaa hääräävistä kaivosyhtiöistä.

Lontoosta piipahtavat kaivosyhtiöiden ylimmät johtajat jutustelevat metsästyksestä ja kalastuksesta, mutta eivät juuri kiinnostu kunnan edustajien kaivoskysymyksistä, Virtanen harmittelee. Kaivoksia ei Virtasen mukaan vastusteta, mutta toiminnasta ja erityisesti ympäristövaikutuksista halutaan avoimesti ajantasaista tietoa.