Talvivaarasta valui hälyttävän paljon alumiinia

Sunnuntaina tehtyjen mittausten mukaan esimerkiksi alumiinin vaikutustaso on jopa 45-kertainen ja nikkelin 165-kertainen. Ympäristökeskuksen mukaan raskasmetallit vaikuttavat vesistöissä eliöihin, jos riskisuhde on yli yhden.

Talvivaara
Grafiikka

Talvivaaran vuotavasta Kipsisakka-altaasta on valunut hälyttävän paljon alumiinia alueen vesistöihin. Ympäristökeskuksen mukaan vesistöön valuneiden raskasmetallien pitoisuudet vaikuttavat eliöihin, mikäli riskisuhde on yli yhden. Alumiinin vaikutustaso on jopa 45-kertainen.

Juuri alumiinin on pelätty aiheuttavan kalakuolemia. Kalakuolemat tapahtuvat muutaman viikon sisällä, mutta voi olla, että ne havaitaan vasta keväällä järvien jäätymisen vuoksi.

Myös nikkeli on vaarallista vesieliöille, ja sen riskisuhdeluku oli sunnuntain mittausten mukaan 165. Sinkin riskisuhdeluku oli 79, uraanin 11,5 ja kadmiumin 6. Uraanin pitoisuudet ovat olleet toistaiseksi niin pieniä, etteivät ne ole aiheuttaneet säteilyvaaraa.

Lisäksi vesistöön on päässyt esimerkiksi lyijyä, arseenia ja kuparia, mutta niiden vaikutustasot eivät ole merkittäviä ympäristökeskuksen mukaan.

Pitoisuudet ovat laimentuneet

Viranomaiset suosittelevat, ettei Talvivaaran lähialueen vettä käytetä toistaiseksi juoma- tai ruokavetenä. Suomen ympäristökeskuksen Lumijoen alueella tekemien mittausten perusteella alueella on runsaasti saatunutta vettä.

Mittaukset tehtiin sunnuntaina, kun Kipsisakka-allas oli vuotanut jo viikon. Alueella oli tuloksia mitatessa niin sanottu pulssi, eli runsaasti saastunutta vettä.

Sittemin likaiset vedet ovat valuneet Kivijärveen, ja pitoisuudet ovat jonkin verran laimentuneet. Uusia lukuja saadaan viimeistään maanantaina.