Hyppää sisältöön

Kysymysmerkkejä paljon ilmassa

Talvivaaran kaivosalueelle on varastoitu kaivosvesiä altaisiin, jotka oli ajateltu kuitenkin aivan muuhun tarkoitukseen. Tässä vaiheessa Talvivaaran kipsisakka-allasvuodon selvittelyä  pinnalla on vielä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Vuotanut kipsisakka-allas Talvivaaran kaivosalueella Kuva: Lehtikuva

Aluehallintovirasto vahvisti Yle Kainuulle torstaina, että kaivosyhtiö on rikkonut lupaehtoja.

- Näin olen ymmärtänyt, että vesiä on ollut eri paikoissa kuin mitä nykyisessä ympäristöluvassa on tarkoitettu. Aluehallintovirastosta lähtee kaivosyhtiölle täydennyspyyntö, jossa pyydetään kertomaan, mitä on tapahtunut ja mitä vesiä on missäkin ollut, ja miksi niitä on minnekin johdettu. Muuta en tässä vaiheessa pysty sanomaan, toteaa ympäristöneuvos Sami Koivula Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Kainuun ELY-keskus puolestaan haluaa kaivosyhtiöltä aikanaan omat selonteot onnettomuuteen johtaneista taustatekijöistä. Ympäristöonnettomuuden syiden etsinnässä yksi keskeisimmistä kysymyksistä lienee se, mikä sai sakka-altaan emäksisen veden muuttumaan myrkyllisen happamaksi.

- Veden happamuus on ratkaisevasti vaikuttanut siihen, että metallit ovat lähteneet liikkeelle veden alla olevasta kipsisakasta. Karkuun lähtevän metallin ja uraanin määrä olisivat olleet muutoin pienempiä, elleivät ne olisi olleet liuenneessa muodossa siinä karanneessa vedessä, selvittää ELY-keskuksen ylitarkastaja Unto Ritvanen.