Kehitysvammaisten tulevaisuus puhuttaa

Hallitus patistaa periaatepäätöksellään lakkauttamaan kehitysvammaisten laitosasumisen vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on se, että kunnat ja kuntayhtymät järjestävät kehitysvammaisille kodinomaiset asunnot muualla kuin laitoksissa. Tämä on herättänyt huolta kehitysvammaisten vanhempien keskuudessa. Vaalijalan kaltaisten laitosten puolesta puhujiakin löytyy.

kehitysvammaisuus
Tony
Adam Bellgrau / Yle

- Siellä on hoitava lääkäri, siellä on erityiskoulun opettaja, siellä on psykologi. Siellä on valtavan laaja kirjo ammattilaisia, joilla on hieno koulutus ja he ovat periaatteessa yhdellä sähköpostilla saatavissa palaveriin, kun havaitaan, että hoitosuunnitelmaan täytyy tehdä muutos, sanoo Eeva Eloranta-Lappalainen.

Pieksämäkeläisäiti on seurannut poikansa kautta lähes parikymmentä vuotta kehitysvammaisten elämänmenoa.

Omatoimisuutta harjoittelemaan

Suurin osa kehitysvammaisista asuu jo nyt muualla kuin laitoksissa, niissä asustaa vajaat parituhatta ihmistä. Osa haluaisi asua jatkossakin, toiset kaipaavat omaa kotia.

- Mä aattelen että jos pääisin jossain vaiheessa asumaan tuettuun asuntoon. Se on mun tavoite. Pääsisi vähän harjoittelemaan omatoimisuutta elämässä, Vaalijalassa nyt asuva Tony kertoo.

Miten tuki siirretään kuntiin

Valtio haluaisi puolestaan kaikki pois laitoksista. Kehitysvammaiset sijoitettaisiin esimerkiksi hoivakotien kaltaisiin asumisyhteisöihin ympäriinsä eri kuntiin.

Tästä seuraa huoli siitä, miten kuntoutus- ja muut tukipalvelut turvataan jatkossa kunnissa.

- Tämä moniammatillinen tuki on asia, joka selkeästi on laitoksissa vahvuus. Miten tämä siirretään näihin uusiin asumispalveluihin, kuka ne organisoi, mikä taho? Nämä kaikki ovat auki, pohtii Eeva Eloranta-Lappalainen.

Loppuuko erityiskoulukin

Vaalijalassa toimii myös 50-60:n oppilaan koulu. Jos laitos lakkaa, loppunee koulukin, sillä suurin osa oppilaista asuu Vaalijalassa. Oppilaat siirtyisivät asuinpaikkakunnillaan tavallisiin kouluihin, erityisluokkiin.

- Ei vissiin järjen jättiläinen tarvi olla, että ymmärtää, että kyllä siellä näillä nuorilla ja lapsilla olisi erityisvaikeuksia paljon, sanoo ohjaaja Hanna Ylönen.

Laitosten alasajamista perustellaan perustuslailla ja YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevalla sopimuksella. Vammaisillakin on oikeus valita missä ja kenen kanssa he asuvat. Paitsi valtion mielestä ei laitoksissa.