Hyppää sisältöön

Haluatko valtuustoon? Osallistu vaalikoneeseen

Kaksi kolmesta kuntavaaleissa valituksi tulleesta ehdokkaasta osallistui Ylen vaalikoneeseen. Vaikka varsinaista tutkimustietoa vaalikoneiden vaikutuksesta läpipääsyyn ei ole, tutkijan mukaan osallistumisesta on ehdokkaille hyötyä.

Netin vaalikoneilla oli vaikutusta ehdokkaiden läpipääsemiseen syksyn kuntavaaleissa. Tähän johtopäätökseen tulee, kun tarkastelee Ylen vaalikoneessa olleiden ehdokkaiden läpimenoprosentteja verrattuna kaikkiin ehdokkaisiin.

Ylen vaalikoneeseen osallistui kuntavaaleissa yhteensä 20 622 ehdokasta, eli 56 prosenttia vaalien kaikista 37 125 ehdokkaasta.

Lokakuun viimeisenä sunnuntaina pidetyissä vaaleissa äänestäjät valitsivat tulevalle valtuustokaudelle 9 674 uutta kunnanvaltuutettua. Heistä 6 327 oli mukana Ylen vaalikoneessa. Siten kaikista läpimenneistä kaksi kolmasosaa, 65 prosenttia, osallistui vaalikoneeseen.

Tutkimattakin on selvää, että isoimpiin vaalikoneisiin osallistumisesta on ehdokkaille hyötyä.

Vaalikoneen merkityksestä kertoo se, että vaalikoneessa olleiden ehdokkaiden läpimenoprosentti oli suurempi kuin kaikkien ehdokkaiden yhteensä. Vaalikoneen ehdokkaista 31 prosenttia tuli valituiksi, kun taas kaikista kuntavaalien ehdokkaista läpi pääsi hieman harvempi, 26 prosenttia.

"Ei varaa jäädä pois"

Ylen vaaliasiantuntija, valtio-opin dosentti Sami Borg sanoo, että tutkimustietoa vaalikoneiden käytännön vaikutuksesta ei ole, mutta merkitystä niillä on.

- Tutkimattakin on selvää, että isoimpiin vaalikoneisiin osallistumisesta on ehdokkaille hyötyä, hän sanoo.

Borgin mukaan varsinkaan suurissa kunnissa vakavasti otettavilla ehdokkailla ei ole varaa jäädä pois vaalikoneista, koska suuri osa tietyistä äänestäjäryhmistä, erityisesti nuorista, hakee tietoa vaalikoneista ja verkosta yleensä.

Vaalikoneisiin osallistuminen tai osallistumatta jättäminen kertoo luultavasti myös siitä, miten vakavasti ehdokkaat ovat liikkeellä. Eli vaalikoneisiin osallistuu ehdokkaita, jotka satsaavat muutenkin läpipääsyyn.

- Meillä on kuntavaaleissa ehdokkaita, jotka eivät käytännössä kampanjoi juuri lainkaan. Oletan, että joukossa on myös niitä, jotka eivät halua muullakaan lailla laittaa siihen aikaansa, tutkija sanoo.

Puolueiden aktiivisuuseroille selitys

Yle Uutiset kertoi vaalien alla, että eri puolueiden ehdokkaiden välillä oli suuria eroja vaalikoneeseen osallistumisessa. Eduskuntapuolueista vihreät nousivat aktiivisimpana ryhmänä esiin. Myös kokoomuksen ja RKP:n ehdokkaat osallistuivat ahkerasti Ylen vaalikoneeseen, kun taas vasemmistopuolueiden ja perussuomalaisten ehdokkaiden osallistumisprosentti oli alhaisempi.

Borgin mukaan vihreiden aktiivisuutta selittää se, että puolueen ehdokkaat ovat keskittyneet suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin.

- Jos kunnan asukasmäärä on suuri, niin tietämystä ehdokkaista ei ole henkilökohtaisella tasolla, ja silloin mainonnan, vaalikoneiden ja tiedotusvälineiden merkitys kasvaa, hän sanoo.

Muun vasemmiston vähäisempi kiinnostus vaalikoneisiin saattaa puolestaan liittyä puolueiden kannattajakunnan ja jäsenkunnan keskimäärin muita korkeampaan ikään, Borg arvioi.