Talvivaaran suo värjäytyi vihreäksi

Talvivaaran jätevesivuodon värjäämä suo herättää ihmetystä. Heti turvapatojen alapuolella sijaitsevalla suolla lilluu kirkkaan vihreää, paksua mönjää. Paikoitellen väri muuttuu ruskeaksi.

Talvivaara

Talvivaaran kaivosyhtiö käytti patoalueen alapuolella sijaitsevaa suota pintavalutusalueena. Jäteveteen sekoitettiin kalkkia happamuuden alentamiseksi ja metallien saostumisen vauhdittamiseksi.

- Toimenpide oli tarpeen, jotta Lumijoki selviäisi mahdollisimman vähin vaurioin. Sillä minimoitiin ympäristövahingot, sanoo ylijohtaja Kari Pääkkönen Kainuun ELY-keskuksesta.

Pääkkösen mukaan Talvivaaralla oli velvollisuus estää vahingot. Sen vuoksi läheinen suo otettiin jäteveden pintavalutus- ja kalkitusalueeksi.

Saastunut suo sijaitsee Talvivaaran kaivosalueella. Pääkkösen mukaan ELY-keskus ottaa jatkossa näytteet ja selvittää, kuinka paljon eri metalleja on saostunut maaperään.

- Analyysien jälkeen tiedetään, onko sakkautumassa pitkäaikaista liukenemisriskiä ja pitääkö sakkautunut kerros puhdistaa.