Sotainvalidien Veljesliitto: Rauhanturvaajat tervetulleita veljeskoteihin

Sotainvalidien Veljesliiton mukaan veteraanikodeissa on hyvä valmius kuntouttaa myös rauhanturvaajia. Henkisetkin vammat ovat hoitajille tuttuja.

Kotimaa
Kuhmoisten veljeskoti
Yle Keski-Suomi

Sotainvalidien Veljesliiton pääsihteeri Markku Honkasalon mukaan vielä kymmenisen vuotta sitten liitto oli sitä mieltä, ettei veljeskoteihin pidä ottaa muita hoitoa tarvitsevia ryhmiä kuin sotaveteraaneja.

Sotainvalidien ja -veteraanien määrän nopea väheneminen on kuitenkin muuttanut Sotainvalidien Veljesliiton suhtautumista veljeskotien muihin käyttäjäryhmiin. Veljeskodit tarvitsevat nyt uusia asiakasryhmiä, jotta laadukas hoito voidaan turvata myös sotainvalideille.

- Uusia ryhmiä ei tässä tilanteessa vastusteta, kunhan sotainvalidit ja muut ryhmät ovat aina etusijalla. Rauhanturvaajatehtävissä vammautuneet ovat tietysti mitä sopivin ryhmä sotainvalidien veljeskoteihin, pääsihteeri Honkasalo sanoo.

Sotaveteraanien keski-ikä on lähes 90 vuotta. Monet veljeskodit tarjoavat heille geriatrisia eli iäkkäiden lääketieteellisiä palveluja.

Honkasalon mielestä osalla veljeskodeista on kuitenkin hyvä valmius kuntouttaa myös rauhanturvaajia, jotka ovat huomattavasti sotaveteraaneja nuorempia. Myös henkiset vammat ovat hoitajille tuttuja.

- Kyllähän veljeskodeissa jo nyt on muita asiakasryhmiä, ja sikäli niillä on ammattitaitoa hoitaa myös muita ryhmiä.

Esimerkiksi Kyyhkylän kuntoutussairaala Mikkelissä tarjoaa Kelan maksamaa kuntoutusta myös nuorille asiakkaille. Honkasalo ei kuitenkaan tässä vaiheessa halua paljastaa, mitkä veljeskodit ovat kertoneet halukkuudestaan kuntouttaa rauhanturvaajia.

- Tiedän, että on joitakin veljeskoteja, jotka ovat aktiivisiakin. Sekä Länsi- että Itä-Suomessa, Honkasalo toteaa.