Kiistellyt Kela-korvausten pienennykset voimaan ensi vuonna

Muutoksista hyötyvät ne, jotka käyttävät paljon lääkkeitä. Sen sijaan satunnaisesti lääkkeitä tarvitsevien kustannukset nousevat.

Kotimaa

Lääkkeiden peruskorvaus ja alempi erityiskorvaus pienenevät ensi helmikuun alusta lähtien. Peruskorvaus alenee nykyisestä 42 prosentista 35:een ja alempi erityiskorvaus 72 prosentista 65:een. Ylempi 100 prosentin erityiskorvaus säilyy ennallaan.

Ensi vuoden alussa lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus kuitenkin alenee 700 eurosta 670:een. Osuuden täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestään 1,5 euroa ostokertaa kohden.

Kelan mukaan paljon lääkkeitä käyttävät hyötyvät muutoksista, kun taas satunnaisesti lääkkeitä tarvitsevat kärsivät. Uudistusten arvioidaan heilauttavan kuluja suurimman osan kohdalla enintään 10 euroa vuodessa.

Muutokset pohjautuvat hallitusohjelmaan, jossa on sovittu valtion vuotuisten lääkekorvausmenojen vähentämisestä 113 miljoonalla eurolla. Yhteensä valtio hakee sairausvakuutusmenojen karsimisella 153 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Kela-korvausten pienentämistä arvosteltiin jo helmikuussa heti sen jälkeen, kun lääkekorvauksia pohtinut työryhmä oli julkistanut raporttinsa uudistuksista. Muun muassa Lääketeollisuus ja Farmasialiitto kritisoivat esitystä lyhytnäköiseksi ja kohtuuttomaksi.