Kuopion piispa ei leikkaisi naispappeutta vastustavien lähetysjärjestöjen tukia

Jolkkonen perustelee linjaansa johdonmukaisuudella. Kirkko on virallisesti hyväksynyt lähetysjärjestöt, ja siksi niiden toimintaan tulisi luottaa.

Kotimaa
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen
Kalevi Pitkäkangas / Yle

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen ei hyväksy joidenkin seurakuntien tapaa leikata lähetysmäärärahoja järjestöiltä, jotka vastustavat esimerkiksi naispappeutta tai seksuaalivähemmistöjä.

Jolkkonen perustaa ajatuksensa siihen, että lähetysjärjestöt ovat kirkolliskokouksen hyväksymiä, ja johdonmukaisuuden nimissä niiden kaikkien toimintaan on voitava luottaa.

- Mikäli järjestöjen toimintatapoja tai niiden statusta on syytä tarkastella, se kuuluu kirkolliskokoukselle. Mielestäni yksittäisten seurakuntien ei tulisi tehdä asiasta muita tulkintoja.

Suhteessa Jolkkosen edeltäjään, piispa Wille Riekkiseen, kannanotto on reilu askel konservatiivisempaan suuntaan. Riekkinen on tunnettu niin seksuaalivähemmistöjen kuin sukupuolten tasa-arvon vahvana puolestapuhujana.

Jolkkonen ei itse näe asiaa kuitenkaan näin.

- Mielestäni tämä on ennen kaikkea johdonmukaisuuskysymys. Jos kirkko on jotain hyväksynyt, täytyy sen elää sen mukaan.

Etelän seurakunnat asiassa edellä

Järjestötukien leikkauksia on tehty useissa Etelä-Suomen seurakunnissa. Esimerkiksi Vantaalla tuesta joutuivat luopumaan Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY, sen ruotsinkielinen sisarjärjestö SLEF, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Evankelinen Lähetysyhdistys Kylväjä ja radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Näin päättivät myös Espoon ja Helsingin seurakuntayhtymät.

Jos kirkko on jotain hyväksynyt, täytyy sen elää sen mukaan.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen

Asiaa vauhditti Etelä-Suomessa lähetysjärjestöille tehty kysely, jossa selvitettiin niiden suhtautumista muun muassa naispappeuteen, homoseksuaalisuuteen ja erilaisuuden kohtaamiseen. Järjestöjen linjanvetojen todettiin poikkeavan kirkon virallisesta kannasta.

Kuopio soutaa ja huopaa

Itä-Suomessa esimerkiksi Savonlinna-Säämingin seurakunta on kulkenut asiassa vastavirtaan, ja siirtänyt tukia maltilliseksi tunneltulta Suomen lähetysseuralta ja Kirkon Ulkomaanavulta juuri eteläsuomalaisten kollegojensa hylkäämille järjestöille. Kirkkoherra Sammeli Juntusen mukaan heidän kokemuksensa kyseisistä järjestöistä olivat positiivisia, ja tuellaan he halusivat paikata näiden kärsimää tappiota.

- Nämä järjestöt ovat kaikki kirkon virallisia lähetysjärjestöjä. Emme halua, että kotimaan kirkkopoliittiset kiistat haittaavat niiden tekemää tärkeää lähetystyötä, Juntunen perustelee.

Jolkkosen hiippakuntaan kuuluva Kuopion seurakuntayhtymä on soutanut asiassa edestakaisin. Tuet Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä leikattiin pois neljä vuotta sitten, mutta palautettiin takaisin vuosi sitten. Esitys, jossa tuet poistettaisiin uudelleen, on tulossa Kuopion kirkkovaltuustoon joulukuussa.

Jari Jolkkonen esitteli näkemyksiään Kuopion hiippakunnan hiippakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Linjaukset on allekirjoittanut myös Kuopion hiippakuntavaltuusto.