Suomalaiset ikäihmiset voivat nuorempia paremmin

THL:n mukaan monet kansansairaudet ovat vähentyneet Suomessa. Ylipainoisuus ja diabetes ovat edelleen suuria terveysuhkia. Keski-ikäiset voivat keskimäärin paremmin kuin nuori väestö.

Suomalaisten hyvinvointi ja terveys on kohentunut viime vuosikymmenien aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan suomalaiset kokevat olevansa nyt terveempiä kuin vuoden 2000 tutkimukset osoittivat.

Tutkimuksen mukaan monet suomalaisten pitkäaikaissairaiden määrä ja kansansairaudet ovat vähentyneet. Samalla toimintakykynsä rajoitusten takia apua tarvitsevia ja saavia on vähemmän kuin aikaisemmin.

Ikääntyvässä Suomessa ikäihmiset vaikuttavat voivan hyvin. Raportin mukaan keski-ikäisten ja iäkkäiden ihmisten terveyteen liittyvä elämänlaatu on kohentunut. 55 vuotta täyttäneillä on vähemmän taloudellisia vaikeuksia verrattuna kymmenen vuotta sitten tehtyyn tutkimukseen.

Myös muiden muassa verenpaineongelmat, työuupumus, tapaturman aiheuttamat vammat, suun terveyshaitat, tupakointi ja alkoholihäiriöt ovat raportin mukaan vähentyneet.

Suomalaiset miehet käyttävät alkoholia enemmän kuin naiset. Keski-ikäisistä miehistä suuri osa käyttää alkoholia suurehkoja määriä kerralla. 45 vuotta täyttäneiden naisten alkoholinkäyttö on jopa kasvanut kymmenen vuoden aikana.

Tulevaisuuden terveys nuorten käsissä

Keskimäärin hyvinvoivan kansan terveysriskejä ovat edelleen lihavuus ja diabetes. Diabetes on yleistynyt sekä naisilla että miehillä. Vaikka lihavuus ei ole yleistynyt aiemmasta, se on yhä suuri terveysuhka. Suomalaisista naisista vain 30 prosenttia ja miehistä 40 prosenttia on normaalipainoisia.

THL:n mukaan on epävarmaa, jatkuuko pääosin myönteinen kehitys suomalaisten terveydentilassa.

Kyselyn perusteella iäkäs ja keski-ikäinen väestö voi paremmin kuin nuori sukupolvi. Tutkimuksessa 30-44 -vuotiaiden joukossa myönteiset terveysnäkymät olivat usein vähäisempiä, tai niitä ei havaittu lainkaan. Lisäksi esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten oireet ovat yleistyneet etenkin nuorilla.

Myös jotkut ravintotottumukset ovat muuttuneet aikaisempaa epäterveellisemmäksi ja liikunnan harrastaminen oli vähentynyt.

Tutkimus perustuu Suomen aikuisväestöä vastaavaan otokseen. Tutkimushenkilöt olivat mukana tutkimuksina ensin vuonna 2000 ja sitten vuonna 2011. Lisäksi tutkimuksessa huomioitiin vuosina 1978-80 terveystutkimukseen osallistuneita henkilöitä.