Talvivaarassa jälleen uusi vuotoepäily

Kainuun Ely-keskus kiistää Talvivaara-liikkeen ja Suomen luonnonsuojeluliiton epäilyt turvapadon vuotamisesta.

Talvivaara

Talvivaaran kaivosalueella epäillään jälleen uutta vuotoa. Suomen luonnonsuojeluliiton ja Stop Talvivaara -liikkeen mukaan Kortelammen hätäpato on vuotanut jopa satojen metrien päähän. Kohta sijaitsee kaivospiirin etelärajalla kipsisakka-alueen alapuolella.

Talvivaara-liikkeen videotoimittaja Hannu Hyvönen kuvasi kaivosalueella useita tunteja keskiviikkona. Hänen havaintojensa mukaan kaivosalueen alapuolelle on valunut punaruskeaa ainesta jopa hehtaarin alueelle.

Kainuun Ely-keskuksen mukaan padossa ei ole vuotoja. Ely-keskus teki alueelle tarkastuksen keskiviikkona ja sen mukaan vesien suotautuminen maapatojen läpi on normaalia. Hyvönen pitää Ely-keskuksen lausuntoa ”hämmästyttävänä”.

- Vuoto on varmasti pahempi, mitä Kainuun Ely-keskus sanoo. Jos vesi se olisi suotovettä, se tulisi tasaisesti padosta sieltä täältä. Nyt padon alapuolelta alkaa satoja metrejä pitkä alue, jossa oudonväristä vettä on. Selvästi se ei ole mitään puhdasta vettä.

Hyvönen kävi alueella myös tiistai-iltana, jolloin vettä oli hänen mukaansa paljon vähemmän kuin keskiviikkona. Hyvönen pelkää, että kyseessä voi olla saman prosessin alku kuin kipsisakka-altaan kohdalla.

- Tiistaina vettä pumpattiin letkuilla takaisin patoaltaaseen, joten siellä selvästi työskennellään kohdassa, jossa sitä vettä tulee. Kaikki maa-aines siellä oli liejua.

"Talvivaaran sanan varassa"

Hyvösen mukaan vuotokohdan alueella ei näkynyt yhdenkään ihmisen jälkiä. Hyvönen pelkää, että median lisäksi myös viranomaiset ja valvojat on pidetty erossa kaivosalueen kriittisistä kohdista.

- Media ei ole päässyt koko aikana kuvaamaan kriittisiä pisteitä. Pelkään, että viranomaiset ja valvojat on myös kierrätetty niin, ettei mitään kriittisiä pisteitä näytetä. Tässä ollaan hyvin pitkälle Talvivaaran sanan varassa.

Hyvönen arvelee, että alueella on noin 40 hehtaaria erittäin pahasti saastunutta turvemaata.

- Alue laajenee koko ajan. Pitäisi uskaltaa ottaa analyysiin se, kuinka iso lasku tästä tulee.

- Koko Suomi tuntuu olevan aika huoleton sen suhteen, että viimeinen turvapato saattaa alkaa vuotaa samaan tapaan kuin kipsisakka-allas. Silloin puhutaan kymmenen kertaa suuremmasta katastrofista kuin on tähän mennessä tapahtunut, hän sanoo.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan varoaltaiden tulisi olla tyhjiä, vaikka ne ovat havaintojen mukaan jo täynnä jätevettä. Luonnonsuojeluliiton mielestä Ely-keskuksen tulisi välittömästi tutkia paikan päällä, onko kyseessä jäteveden suotautuminen luontoon. Tutkimus edellyttää kemiallisia analyysejä ja sähkönjohtavuuden mittaamista, luonnonsuojeluliitto painottaa.