1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Oikeuskansleri näpäytti Pekkarista kullankaivuupuheista

Oikeuskanslerin mukaan Mauri Pekkarinen ei elinkeinoministerinä ollessaan tarkoituksellisesti antanut väärää tietoa eduskunnalle kullankaivuuseen liittyen, mutta hän olisi asemansa huomioon ottaen voinut olla täsmällisempi puheissaan.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on näpäyttänyt entistä elinkeinoministeriä Mauri Pekkarista (kesk.) tämän kullankaivuuta koskevista puheista. Oikeuskansleri haluaa tänään torstaina antamallaan päätöksellä kiinnittää Pekkarisen huomion siihen, että hänen olisi pitänyt ministerin asemassa ollessaan olla täsmällisempi kielenkäytössään.

Oikeuskansleri ei kuitenkaan katsonut aiheelliseksi antaa Pekkariselle varsinaista huomautusta asiasta.

Oikeuskansleri tutki tapausta hänelle tehdyn kantelun takia. Kantelija oli sitä mieltä, että Pekkarinen oli esittänyt tarkoituksellisesti valheellisia tietoja ja pyrkinyt johtamaan kansanedustajia harhaan sekä vaikuttamaan äänestystulokseen viime vuoden maaliskuussa käydyssä eduskuntakeskustelussa.

Keskustelu koski hallituksen esitystä kaivoslaiksi ja erityisesti koneellista kullankaivuuta Lemmenjoella.

Kantelijan mielestä Pekkarinen oli heikentänyt kullankaivajien edellytyksiä harjoittaa ammattiaan.

Oikeuskanslerin mukaan Pekkarinen ei ollut suoranaisesti valehdellut, mutta hän olisi asemansa huomioon ottaen voinut olla täsmällisempi puheissaan.