Eduskunnalta kavallettuja urheilurahoja ei peritä puheenjohtajilta

Eduskunnan urheilukerholta kavallettujen rahojen perintää ei laajenneta kerhon entisiin puheenjohtajiin ja tilintarkastajiin. Perusteluna on perinnän kalleus ja epävarmuus.

politiikka

Eduskunnan kansliatoimikunta on hyväksynyt eduskunnan hallinnon päätöksen, että eduskunnan urheilukerholta kavallettujen rahojen perintää ei laajenneta kerhon entisiin puheenjohtajiin ja tilintarkastajiin.

Eduskunnan puhemiehistä ja neljästä kansanedustajasta koostuva toimikunta oli päätöksessään yksimielinen.

Asia on ollut vireillä, koska kerholta kavallettuja varoja ei ole onnistuttu perimään kavalluksesta tuomitulta eduskunnan entiseltä virkamieheltä. Toissijainen korvausvastuu saattaisi hänen jälkeensä koskea ainakin kerhon entisiä puheenjohtajia ja tilintarkastajia.

Urheilukerhon rahastonhoitajana toiminut mies kavalsi kymmenen vuoden aikana kerholta 135 000 euroa. Hänet tuomittiin loppuvuonna 2010 ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan kavallusrahat valtiolle.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhion mukaan perintään ei ryhdytä, koska mahdollisessa korvausvastuussa olevia olisi paljon ja kanteiden ajaminen tulisi kalliiksi. Myöskään oikeudenkäynneissä menestyminen ei Rauhion mukaan olisi varmaa.