Hyppää sisältöön

Inga Guttorm on vuoden lappilainen opettaja

Lapin aluehallintovirasto ja OAJ:n Lapin-alueyhdistys ovat nimenneet vuoden 2012 lappilaiseksi opettajaksi luokanopettaja Inga Guttormin Utsjoelta. Guttorm on toiminut lähes koko työuransa ajan kotikunnassaan saamenkielisen opetuksen luokanopettajana.

Vuoden lappilaisen opettajan diplomi luovutetaan Guttormille saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa pidettävässä saamelaisopettajien koulutustilaisuudessa.

Valitsijat perustelevat Guttormia sillä, että hän on toiminut aktiivisesti saamenkielisen opetuksen ja oppimateriaalituotannon hyväksi. Ensimmäisten vuosiluokkien opettajana hän on erityisesti paneutunut oppilaiden saamen kielen lukemisen ja kirjoittamisen oppimiseen, sanavaraston kartuttamiseen ja kielitaidon parantamiseen.

Guttorm on ottanut saamenkieliseen luokkaansa myös suomenkielisiä lapsia oppimaan saamenkieltä. Näistä oppilaista jo muutama toimii hänen työtoverinaan. Guttormin kielikylpymetodologisten taitojen ansiosta vieraskieliset oppilaat ovat oppineet saamen kieltä hyvin nopeassa ajassa.

Oman työnsä tuloksia Inga Guttorm on käyttänyt hyväksi tehdessään oppikirjoja. Hän on kääntänyt 1980-luvulla useita oppikirjoja saamenkielisen opetuksen tarpeisiin ja hänellä on myös omaa oppikirjatuotantoa. Erityisesti viimeisintä (Aapinen 2010–2011) on kiitetty hyvin tehdyksi ja kauniisti kuvitetuksi.

Inga Guttorm on yhdessä sisarensa kanssa myös toimittanut tunnetun saamelaisen kirjailijaisänsä Hans Aslak Guttormin tuotantoa.