Sirkan koulun luokkia käyttökieltoon

Kittilän kunnan ympäristöterveydenhuolto on suorittanut Sirkan koululla sisäilmatutkimuksia. Kittilän kunnan terveystarkastaja asetti tuloksien perusteella käyttökieltoon Sirkan koulun kellariluokan välittömästi ja luokan 110 mahdollisimman pikaisesti terveyshaitan perusteella.

Sirkka, Kittilä

Tutkimuksissa otettiin materiaalinäytteitä, joista tutkittiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOC-yhdisteet. Näytteitä otettiin viidestä eri luokkatilasta. Näytteet lähetettiin analysoitavaksi Työterveyslaitokselle Helsinkiin.

Kittilän kunnan terveystarkastaja asetti tuloksien perusteella Sirkan koulun kellariluokan välittömästi ja luokan 110 mahdollisimman pikaisesti käyttökieltoon terveydensuojelulain 1 §:n mukaisen terveyshaitan perusteella.

Perusteena käyttökiellon asettamiselle olivat otetut materiaalinäytteet sekä tiloissa käyttäjien kokemat terveydelliset haitat kyseisissä tiloissa. Käyttökieltopäätös käsitellään ympäristöterveysjaostossa mahdollisimman pikaisesti.

Tehdyissä tutkimuksissa ei Sirkan alakoulun muissa tiloissa havaittu sisäilmaongelmaan viittaavia merkkejä.

Tarkemmat tutkimukset edessä

Luokissa otettujen näytteiden perusteella on Sirkan koulussa tarkoitus tehdä laajemmat rakennetutkimukset. Tutkimuksissa selvitetään, minkä vuoksi lattiamatoissa on havaittu ko. yhdisteitä. Samalla kartoitetaan tarkemmin koko kiinteistön kunto, jotta voidaan tehdä oikeat korjaustoimenpiteet.

Sen jälkeen ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta nyt käytöstä poistetut luokkatilat saadaan mahdollisimman pian uudelleen opetuskäyttöön.

Oppilaat aluksi Levitunturille

Sivistystoimi ja tekninen toimi ovat ryhtyneet etsimään väistötiloja kahdelle luokalle, jotta koulutyöskentely ei häiriintyisi. Sirkan koulun kaksi luokkaa on siirretty väistötiloihin Hotelli Levitunturin kokouskeitaalle, ja siellä luokat ovat joululomaan saakka.

Vuoden 2013 alusta lukien kyseiset luokat siirtyvät väistötiloihin Könkään koululle.