Ruotsi haalii jätteitä ympäri Eurooppaa

Ruotsissa poltetaan jätteitä enemmän kuin niitä maassa syntyy. Ruotsiin joudutaan tuomaan yhä enemmän poltettavaa jätettä.

Ulkomaat

Jätteiden tuominen Ruotsiin kasvaa nopeasti. Ruotsissa on lukuisia jätteenpolttolaitoksia, joille ei riitä enää kotimaista poltettavaa.

Viime vuonna Ruotsiin tuotiin 850 000 tonnia polttokelpoista jätettä. Neljässä vuodessa määrän arvellaan nousevan yli kaksinkertaiseksi, kahteen miljoonaan tonniin.

Ruotsiin rakennetaan jatkuvasti uutta jätteenpolttokapasiteettia. Uudet laitokset on suunniteltu niin, että ne saavat polttoaineensa ulkomailta. Tällä tavoin Ruotsi pyrkii vähentämään haitallisempien energiamuotojen käyttöä.

EU:n määräysten mukaan jätteen sijoittamista kaatopaikoille tulee vähentää nopeaan tahtiin. Tämä on ongelma maille, joissa jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö ei ole kehittynyt. Tällaisia maita ovat mm. Britannia ja Italia sekä Itä-Euroopan maat.

Ruotsissa lasketaan, että jätteiden polttaminen on ympäristöystävällisempää kuin niiden hautaaminen maahan. Jäte-energiaan erikoistuneen Profu-konsulttiyrityksen mukaan Italiassa syntynyt jäte tuottaa 500 kiloa vähemmän kasvihuonekaasuja, jos se poltetaan Ruotsissa, kuin jos se haudataan kaatopaikalle Italiassa.

Jäteyhtiöt ovat vähitellen joutumassa kilpailutilanteeseen jätteen saatavuuden suhteen. Jätettä ostetaan myös saksalaisille, belgialaisille ja hollantilaisille jäteyhtiöille.

Ympäristöjärjestöt ovat pelänneet, että jätteiden hyötykäyttö ja kierrätys vähenevät, jos jätteiden polttaminen yleistyy.

Lähteet: Reuters