Lukihäiriötä aiheuttava geenimuutos heikentää myös äänten käsittelykykyä

Kaksi toimivaa korvaa auttavat paikallistamaan ääniä sekä ymmärtämään puhetta metelissä. Heikosti toimivan ROBO1-geenin kantajilla ongelmana on kuuloratojen vajavainen risteäminen.

Kotimaa

Lukihäiriölle altistava ROBO1-geenimuutos heikentää myös aivojen kykyä käsitellä ääni-informaatiota. Tämä selviää lääketieteen lisensiaatti Satu Lamminmäen väitöstutkimuksesta, joka viime viikolla tarkastettiin Helsingin yliopistossa.

Puheen ymmärtämiseksi ja äänen paikallistamiseksi on tärkeää, että aivot kykenevät tulkitsemaan sekä vasemmasta että oikeasta korvasta tulevaa ääntä. Heikosti toimivan ROBO1-geenin kantajilla tämä ns. binauraalinen vuorovaikutus on heikentynyt. Käytännössä kyse on siitä, että kuuloradat risteävät puutteellisesti.

Toistaiseksi binauraalista vuorovaikutusta on tutkittu vain puhtailla äänillä. Lamminmäki selvitti binauraalisia mekanismeja musiikin ja puheen avulla.