Koulukirja voittaa vielä tabletin

Perinteinen oppikirja pitää tiukasti pintansa suomalaisissa kouluissa. Tutkijan mukaan tarjolla oleva sähköinen opetusaineisto on huonolaatuista ja vain harva opettaja osaa käyttää internetiä luovasti opetuksessaan.

Kotimaa
Koulu
Yle

Kasa repaleisia, kierrätettyjä kirjoja näyttää olevan suomalaisissa kouluissa kovin rakas, sillä siirtymä sähköisen aineiston käyttöön takkuilee edelleen.

Koulujen tietoteknistä kehitystä 15 vuotta seurannut tutkija Liisa Ilomäki Helsingin yliopistosta löytää hidasteluun monta syytä. Niistä ensimmäinen on se, että_ olemme liian tarrautuneita yhden oppikirjan totuuteen_.

- Se on ollut kirjakeskeisen koulumme suuri ongelma, että tieto on oppikirjoissa. Todellisuudessa tieto on kaikkialla, se on suhteellista ja kumuloituvaa. Uusi digitaalinen teknologia sallii tämänkaltaisen ajattelun läpiviemisen, painottaa Ilomäki.

Toinen hidastelusyytösten kohde ovat yleensä kustantajat, jotka eivät kehitä riittävästi sähköisiä aineistoja koulujen käyttöön. Sekä Sanoma Pro että Otava vakuuttavat, että kehitystyötä tehdään jatkuvasti, mutta läpimurron aika ei ole vielä. Ensin koulujen täytyy muun muassa hankkia lisää tietokoneita.

- Olemme valmiita julkaisemaan täysin sähköisen opiskeluympäristön, kunhan oppilaitoksilla on tasavertaiset, luotettavasti toimivat välineet sen käyttämiseen sekä valmius ja halu siihen, muotoilee Sanoma Pron viestintäpäällikkö Kirsi Valta-Makkonen.

Jokaisella oppilaalla ei ole oltava omaa konetta.

Liisa Ilomäki

Tämä on Liisa Ilomäen mukaan suomalaisten toinen kompastuskivi:_ toimimme liikaa tekniikka edellä_.

- Keskeistä on se, miten laitteita käytetään ja miten käyttö organisoidaan. Jokaisella oppilaalla ei tarvitse olla omaa konetta, ennen kuin voidaan tehdä jotain. Riittää, että on tietokoneluokka ja läppäreitä tai tabletteja.

Kirjoista ei voi luopua säästösyistä

Tutkija Ilomäki korostaa, että hyvä sähköinen materiaali ei tarkoita kirjan siirtämistä sellaisenaan verkkoon. Tavoite pitäisi olla kokonaan uudenlaisen pedagogiikan kehittäminen. Siksi sähköinen aineisto ei saakaan olla kouluille säästökohde vaan hyvästä aineistosta pitää olla valmis maksamaan. Ja taas kompuroidaan: oletamme, että kaiken verkossa olevan pitäisi olla ilmaista.

- Verkossa oleva materiaali on suureksi osaksi täysin käyttökelvotonta koulutarkoitukseen. Kustantajat ovat kyllä tehneet aineistoja, mutta kukaan ei ole valmis maksamaan niistä. Ja ilmaista hyvää palvelua ei ole.

Ilomäki sen paremmin kuin kustantajatkaan eivät uskalla arvioida, milloin Suomessa luovutaan kokonaan kirjoista. Rohkeinkin arvaus kuuluu, että tuskin lähivuosina. Elleivät sitten opettajat johdata joukkojaan verkkoon aiemmin. Ainakin espoolaiset digikoulutukseen osallistuneet opettajat ovat ennakkoluulottomia.

Olisin valmis luopumaan kirjoista kokonaan.

Kaarina Salo

- Olisin valmis luopumaan kirjoista kokonaan. Käytän tälläkin hetkellä hyvin vähän oppikirjoja hyväkseni. Tai käytän niitä hyväkseni, mutta en tarvitse niitä mihinkään, pamauttaa Tapiolan lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja Kaarina Salo.

- En ehkä tällä hetkellä olisi valmis luopumaan. Ekalla luokalla on tosi tärkeää, että on se aapinen, oma kirja, josta huolehditaan. Ehkä reaaliaineiden kirjoista voisin hyvinkin luopua ja ottaa tiedot muualta. Mutta kyllä aapinen ja matikankirja ovat ihan perusvälineet, pohtii puolestaan Latokasken koulun opettaja Annika Kauhanen.