Nordkalk laajentaa sivukiven läjitysalueita Lappeenrannassa

Nykyiset alueet riittävät kahdeksi vuodeksi. Osa läjitysalueista on asutuksen lähellä Hanhijärven kylässä.

Nordkalk
Nordkalkin avolouhos
Yle

Kalkkikivituotteiden valmistaja Nordkalk on laajentamassa sivukiven läjitysalueitaan Lappeenrannassa. Yhtiö tarvitsee uusia läjitysalueita sivukivelle, rikastushiekalle ja maanpoistomassoille, sillä nykyiset läjitysalueet riittävät enää sivukivelle vain kahdeksi vuodeksi ja rikastushiekalle noin kymmeneksi vuodeksi.

Sivukivi on heikompilaatuista kiveä, jota syntyy kalkkikiven louhinnan sivutuotteena vuosittain noin puoli miljoonaa tonnia. Sivukivi on ympäristökelpoista ja sitä on mahdollista käyttää maanparannuksessa ja -rakennuksessa. Kaikelle sivukivelle ei ole kuitenkaan jatkokäyttöä.

Nordkalk suunnittelee kolmea uutta läjitysaluetta avolouhoksen itä- ja eteläpuolelle. Läjitysalueet nousevat pellon pinnasta noin 15 metrin korkeuteen. Osa voi nousta korkeammallekin. Eteläisimmän läjityksen reuna on noin 200 metrin päässä Hanhijärven kylätalosta.

Osa läjitysalueista on merkitty kaavaan kaivosalueena, mutta esimerkiksi Hanhijärvelle ulottuvalla läjitysalueella on vasta meneillään Hanhijärven osayleiskaavan kaavoitusprosessi. Hanhijärven asukkailta on tullut kymmenkunta muistutusta läjitysalueisiin liittyen. Asukkaat ovat olleet huolissaan mm. Hanhikempin vedenottamosta, maisemasta sekä maanomistajien korvauksista.

Yhtiö lohduttaa maisemasta huolestuneita asukkaita sillä, että se lupaa maisemoida alueen heti alkuvaiheessa.

Nordkalk on aloittanut läjitysalueisiin liittyvän ympäristövaikutusten arivointiohjelman, josta voi esittää mielipiteitä Kaakkois-Suomen ely-keskukselle.