Kuorsaa sie, mie kuuntelen

Lapin Radion unityöryhmä on vaivaisina valveen hetkinään tehnyt tutkimusta kuorsaamisesta. Tutkimus on äärimmäisen epätieteellinen eikä otantakaan kaksinen, mutta tulokset ovat hämmästyttäviä.

Kuva: Sauli Antikainen / Yle

Mahdollisimman faktisen tuloksen saamiseksi tutkimuksen ajankohdaksi valittiin pimein vuodenaika, jolloin kaikkia nukuttaa jatkuvalla syötöllä. Täten tutkittavien unitila oli tutkimuksen kannalta riittävän syvä, lähes koomanomainen.

Määrällisesti eli kvantitatiivisesti tutkimusaineisto on niukahko, mutta laadullisesti eli kvalitatiivisesti se osoittautui monipuoliseksi ja sen volyymi voimakkaaksi. Desibelit paukkuivat.

Tutkimuksessa luontainen tehtäväjako

Kokeeseen valittiin miespuolisia henkilöitä, koska he tilastojen valossa edustavat kuorsaajien enemmistöä. Analyytikon tehtävä lankesi luontaisesti naishenkilölle, koska naiset ovat synnynnäisiä analyytikkoja asiassa kuin asiassa.

Olosuhteet tutkimuksen kaikilla koehenkilöillä olivat yhteneväiset petiä ja peittoa myöten. Näin suljettiin pois mahdollisuus, että ulkoiset tekijät olisivat vääristäneet tutkimusta.

Herättäviä tuloksia

Kuorsaustutkimuksen tulokset ovat jaettavissa viiteen kategoriaan. Neljässä niistä analysoidaan yksilösuorituksia ja yhdessä parikuorsausta eli duettoa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tapa kuorsata ei automaattisesti korreloi henkilön valveminää. Esimerkiksi hereillä hyvin tasaluonteiselta vaikuttavan henkilön kuorsausmenetelmät ja -mekanismit paljastavat aivan uusia piirteitä hänen luonnekuvassaan.

Tutkittavien kuorsaustyylistä suhteessa henkilön persoonallisuuteen voidaan todeta lyhyesti seuraavaa:

Henkilö A: Normitapaus

Kuorsaus etenee halki unen tasaisena ja desibelitasoltaan maltillisena. Korreloi vahvasti valveminää, joka on hyvin perussuomalainen olematta välttämättä perussuomalainen. Turvallinen, tylsähkö.

Henkilö B: Häärääjä

Kuorsaus on puuskittaista ja nukkujan liikehdintä levottoman tempoilevaa. Kuvastaa ristiriitoja ympäröivän maailman ja minäkuvan suhteen. Haastava, hieman hapan.

Henkilö C: Pulisija

Kuorsatessa suu käy, vaikka ajatus on aikaa sitten katkennut. Tarinankertoja, joka uskoo menevänsä maailman läpi puhumalla. Arvaamaton, mutta hauska. Pirskahteleva.

Henkilö D: Jyrä

Kuorsaus ei tutkimuksen yllätyksellisimmästä päästä, mutta päihittää desibelitasoltaan muut tutkittavat kirkkaasti. Käyttää kitapurjeitaan lähinnä öisin, valveminässään ei juuri puhua pukahda. Ei väistä liikenteessä.

Parikuorsaus: Onnelliset

Tässä tutkimustilanteessa mies ja vaimo. Kuorsaus harmonista ja yhteensointuvaa. Soolot sulautuvat toisiinsa saumatta, chorus-osuuksissa havaittavissa jopa samansuuntaisia sävelkulkuja. Kertoo pitkästä ja onnistuneesta parisuhteesta, jossa puhalletaan yölläkin yhteen hiileen.

Tarkempi ja perusteellisempi analyysi Lapin Radion kuorsaustutkimuksesta on kuultavissa oheisesta audiosta, jossa on kosolti mukana autenttista tutkimusmateriaalia.