Ympäristöalalle uusi edunvalvontajärjestö

Järjestö pyrkii vaikuttamaan toimialaa sääteleviin lakeihin ja parantamaan siitä muodostuneita mielikuvia.

politiikka

Ympäristöalalla toimivat teollisuus- ja palveluyritykset ovat perustaneet uuden edunvalvontajärjestön.

Järjestön seitsemän perustajayritystä kertovat toimintansa lähtökohdaksi materiaalitehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämisen. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 700 miljoonaa euroa.

Uusi järjestö toimii nimellä Ympäristöteollisuus ja -palvelut, eli YTP. Se kuuluu Elinkeinoelämän keskusliiton alaisuuteen.

Se koostuu muun muassa materiaalinkierrätystä, jätehuoltoa, uusiutuvia energialähteitä, biotaloutta, vesihuoltoa ja ympäristömittauksia harjoittavista teollisuus- ja palveluyrityksistä.

- YTP haastaa perinteiseen materiaalipohjaiseen toimiala-ajatteluun perustuvan edunvalvonnan ulottamalla ympäristöalan edunvalvonnan perinteisten toimialarajojen yli sekä yhdistämällä toimialan teollisuus- ja palveluyritysten edunvalvonnan, toteaaliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari.