1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Hankalien päihdepotilaiden hoitaminen ei kiinnosta lääkäreitä

Suomessa on pulaa päihderiippuvaisten hoitoon erikoistuneista lääkäreistä. Koko maasta löytyy vain satakunta päihdelääketieteeseen erikoistunutta lääkäriä ja psykiatreja heistä on vain kolmisenkymmentä. Päihdehoito ei houkuta lääkäreitä, sillä potilaita pidetään hankalina.

Kuva: Yle

Päihdelääkäreiden erikoisosaamisesta on pulaa koko Suomessa, sillä päihdelääketieteeseen erikoistuu vain murto-osa lääkäreistä. Vain noin sadalla erikoislääkärillä on alan erityispätevyys ja psykiatreja heistä on alle 30. Pohjois-Suomessa päihdepsykiatreja on vain muutama.

Arvioiden mukaan Suomessa on ainakin 300 000 alkoholistia ja useampi kymmenen tuhatta huumaavien aineiden ongelmakäyttäjää.

Usein päihteiden väärinkäyttäjillä on myös vakavia mielenterveyshäiriöitä.

Päihdetyöntekijätkin mielletään surkeaksi porukaksi

Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila sanoo, että ongelman suuruusluokka huomioon ottaen päihdelääkäreitä tarvittaisiin enemmän koko maassa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päihdepsykiatrina pitkään työskennellyt apulaisylilääkäri Pekka Laine on huomannut, että päihdelääketiede ei houkuttele erikoistuvia lääkäreitä.

Mielikuva räyhäävästä juoposta tai rikollisesta narkkarista ei herätä ihmisissä mielikuvia, että heitä kannattaisi sääliä.

Pekka Laine

- Ihmisten mielissä päihdetyöntekijät mielletään melkein yhtä surkeaksi porukaksi kuin päihteidenkäyttäjät. Mielikuva räyhäävästä juoposta tai rikollisesta narkkarista ei herätä ihmisissä mielikuvia, että heitä kannattaisi sääliä. Päihdepotilailla on usein vaikeita persoonallisuushäiriöitä ja ajatellaan, ettei heitä voisi hoitaa. Meille on kuitenkin tullut yhä enemmän hoitomenetelmiä, jotka purevat näihin kaksoisdiagnooseihin.

Vanhakantaisesta katkaisuhoidosta monipuolisempaan hoitoon

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian vastuualueen johtaja Arja Mainion mukaan ratkaisuna voisivat olla moniammatilliset tiimit.

- Hoitotiimiin tarvitaan lääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja psykologi, jotka yhdessä hoitavat potilaita. Uskon, että moniammatillisten tiimien perustamisen myötä päihdelääketiede voisi kiinnostaa lääkäreitä enemmän, Mainio sanoo.

Pekka Laine siirtyy vuodenvaihteessa kehittämään uuden Oulun päihdehuoltoa.

- Uuden Oulun järjestelmää kehitetään vanhakantaisesta vieroitus-katkaisuhoitojärjestelmästä sen tyyppiseksi, että osataan ottaa päihdeongelmien lisäksi huomioon myös psyykkiset ongelmat, Laine kertoo.

Uudessa Oulussa hoito paranee, mutta koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella pelkona on, että päihdepsykiatrin lähdön myötä osa potilaista jää aiempaa huonommalle hoidolle. Sairaanhoitopiirin alustavana suunnitelmana on jakaa päihdepsykiatrin tehtävät usean työntekijän kesken, sillä päihteisiin erikoistunutta psykiatria ei ole tarjolla.

- Meidän yksiköistä löytyy tällä hetkellä asiantuntemusta ja se käytetään tässä vaiheessa. Toki haetaan ulkopuolelta meille asiantuntijoita. Asian käsittely on kuitenkin kesken, joten en voi kertoa julkisesti enempää, Mainio sanoo.

Potilaiden hoidossa saadaan ihmeitä aikaan

Päihderiippuvaisten hoidossa voidaan saada aikaan hyviä tuloksia. Monesta opiaattikorvaushoidon ja terapiahoidon käyneestä tulee työssäkäyvä veronmaksaja.

- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin opiaattikorvauspotilaista työssä käyviä on kahden vuoden hoidon jälkeen yli puolet. Ennen hoitoa vain kahdella prosentilla on työpaikka, Laine kertoo.

- Kun päihdepotilaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti, saadaan ihmeitä aikaiseksi. Ihmiset hankkivat varsin porvarillisia ihanteita. He haluavat työpaikan, asunnon, perheen, auton ja vakituisen elämän. He haluavat loppujen lopuksi irti päihdepiireistä.