1. yle.fi
  2. Uutiset

Työryhmä vaatii kaikki aseet lukkojen taakse

Jatkossa kaikki aseet on säilytettävä lukkojen takana, mikäli sisäministeriön työryhmän esitys aselaiksi toteutuu. Useampien tai erittäin vaarallisten aseiden omistaja joutunee hankkimaan hyväksytyn turvakaapin.

Kotimaan uutiset

Sisäministeriön työryhmä esittää tiukennuksia ja tarkennuksia aselakiin. Mikäli ehdotus toteutuu, tulevaisuudessa kaikkia aseita kaikkine osineen on säilytettävä lukkojen takana. Nykylaki sallii aseiden säilyttämisen joko lukitussa paikassa tai siten, että jotakin aseen osaa säilytetään eri paikassa kuin itse asetta.

Lisäksi useamman kuin viiden tai erittäin vaarallisten aseiden omistaja joutunee hankkimaan hyväksytyn turvakaapin. Turvakaapin hankkimiseen on esitetty usean vuoden siirtymäaikaa. Turvakaapin sijasta aseitaan voisi säilyttää myös viranomaisten hyväksymän yrittäjän pitämässä asehotellissa.

Työryhmän mukaan uudet aseiden säilytystä koskevat säännökset pitäisi ulottaa koskemaan myös tehokkaita ilma-aseita.

Työryhmä tarkentaisi lääkärien ilmoitusvelvollisuutta

Aselakia pohtineen työryhmän mukaan lääkäri olisi kahdenlaisissa tapauksissa velvollinen ilmoittamaan poliisille potilaasta, jonka katsoo olevan sopimaton aseen haltijaksi.

Jatkossa lääkärin olisi tehtävä ilmoitus poliisille ihmisestä, joka on todettu oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen tai muille vaaralliseksi. Lisäksi ilmoitus pitäisi tehdä ihmisestä, joka on otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon itsemurhayrityksen jälkeen ja arvioitu vaaralliseksi itselleen tai muille.

Poliisin tehtävänä on selvittää, onko ilmoituksen kohteella aselupia ja ryhtyä tarvittaessa toimiin niiden perumiseksi ja aseiden takavarikoimiseksi. Aseettomia koskevat ilmoitukset poliisi hävittää.

Työryhmä kuulee tänään maanantaina sidosryhmien näkemyksiä aselakiin kaavailemistaan tiukennuksista. Lopullisen esityksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Lue seuraavaksi