1. yle.fi
  2. Uutiset

Onko kaikki aseet laitettava lukkojen taakse?

Sisäministeriön työryhmä esittää, että jatkossa kaikkien aseen osien olisi oltava aina lukitussa paikassa. Nykyisin laki sallii aseiden säilyttämisen joko lukkojen takana tai niin, että osia aseeseen säilytetään eri paikassa kuin itse asetta. Kannatatko esitystä vai toivotko, että se ei mene läpi eduskunnassa? Miten perustelet kantaasi?

Osallistu
Ampuma-ase ja lupahakemus.
Ampuma-aselupahakemusta täyttämässä Kaartin poliisitalolla Helsingissä.Matti Björkman / Lehtikuva

Esitys velvoittaisi myös erittäin vaarallisten aseiden tai useamman kuin viiden aseen omistajan hankkimaan säilyttämistä varten turvakaapin. Vaihtoehtoisesti aseitaan voisi säilyttää viranomaisten hyväksymissä asehotelleissa. Onko ehdotus mielestäsi liioittelua? Vai ihmetteletkö, miksi tällaista lakia ei ole vielä olemassa?

Työryhmä haluaa myös tarkentaa lääkärin velvollisuuksia ilmoittaa, jos hän katsoo potilaan olevan sopimaton omistamaan asetta. Poliisille jäisi tämän jälkeen velvollisuus ottaa selville, onko potilaalla aselupia. Miten luulet tämän ehdotuksen toimivan? Estääkö lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus aseiden päätymisen vaarallisiin käsiin?

Lue seuraavaksi