Pohjois-Karjalan kylille perustetaan turvallisuusryhmiä

Harvaan asutulle seudulle perustetaan kyläläisten omia turvallisuusryhmiä. Kesälahdella on jo pilotoitu hanketta, jonka tavoitteena on parantaa kyläyhteisöjen omatoimista varautumista. Hanke laajenee ensi vuonna Kontiolahdelle.

Kotimaa
Kaatuneita puita tiellä Ilomantsissa.
Veera-myrskyn kaatamat puut ovat katkaisseet tien Ilomantsissa.YLE / Johanna Laine

Pohjois-Karjalan kylille perustetaan asukkaiden omia turvallisuusryhmiä. Pelastuslaitos, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Pohjois-Karjalan kylät -yhdistys sekä Kesälahti ja Kontiolahti käynnistävät alkuvuodesta hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa kyläläisten varautumista ja turvallisuutta onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

- Noin 10 hengen asukasryhmät täydentävät pelastustoimen organisaatiota tilanteissa, joissa viranomaisten resurssit eivät riitä. Vapaaehtoiset kyläläiset voivat toimia apuna ja yhteyshenkilöinä esimerkiksi laajojen myrskytuhojen ja sähkökatkojen sattuessa, valmiuspäällikkö Markus ViitaniemI Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksesta kertoo.

Viitaniemen mukaan kylien vapaaehtoisia olisi tarvittu esimerkiksi Veera-myrskyn riehuttua Pohjois-Karjalassa vuonna 2010. Kyläläisten turvallisuusryhmiä on tarkoitus perustaa koko maakuntaan. Viitaniemi uskoo, että kiinnostusta hankkeeseen on myös muissa harvaan asutuissa maakunnissa, lähinnä Lapissa ja Kainuussa.

Vapaaehtoiset kyläläiset voivat toimia apuna ja yhteyshenkilöinä esimerkiksi laajojen myrskytuhojen ja sähkökatkojen sattuessa.

Markus Viitaniemi

- Vapaaehtoisille annetaan peruskoulutus ja heille opetetaan esimerkiksi miten pelastuslaitos toimii ja miten työturvallisuusasiat otetaan huomioon. He suorittavat yksinkertaisia toimenpiteitä eli käyvät esimerkiksi taloissa tarkastamassa tilanteita. Kuka tahansa pääsee mukaan, jos innokkuutta löytyy. Lähtökohta on se, että kaikki otetaan toimintaan mukaan, Viitaniemi toteaa.

Pohjois-Karjalassa tavoitteena on saada kokoon yhteensä useampi sata kyläläistä. Hanketta on pilotoitu vuoden 2012 aikana Kesälahdella. Aloite turvallisuusryhmien perustamiseen on tullut pohjoiskarjalaisilta kyläyhteisöiltä.