1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Blogit

Jyrki Kasvi: Lukiovuosi 2016 alkaa ensi syksynä

Ensi syksynä lukion ensimmäisellä luokalla aloittavat nuoret astuvat aivan uudenlaiseen kouluun. He ovat ensimmäiset suomalaiset lukiolaiset, jotka vuonna 2016 kirjoittavat osan ylioppilaskirjoituksista tietokoneella.

Jyrki Kasvi. Kuva: Lassi Seppälä / Yle

**Uudenlaiset **ylioppilaskirjoitukset vaativat uudenlaisia valmiuksia, joiden opetus aloitetaan ensi syksynä jo lukion ensimmäisellä luokalla.

Jos aloitetaan. Kaikki riippuu siitä, missä Suomen noin 450 lukiosta nuori sattuu opiskelemaan.

Erot opettajien osaamisessa, rehtorien asenteissa ja lukioiden laitekannassa ovat suuret. Joissain lukioissa suuri osa opinnoista ja kokeista tehdään jo nyt tietokoneilla. Toisissa luotetaan edelleen kynään ja paperiin.

Joissain lukioissa on jo enemmän tietokoneita kuin oppilaita. Toisten lukioiden muutamat koneet on 80-luvun oppien mukaisesti suljettu omiin atk-luokkiinsa.

Ei ihme, että lukioista valmistuvien nuorten tietoteknisissä valmiuksissa on suuria eroja. Tuoreen väitöskirjan mukaan neljäsosa suomalaisista lukiolaisista ei osaa etsiä netistä tietoa.

Korkeakouluissa joudutaan järjestämään tietokoneen käytön peruskursseja osalle opiskelijoista ennen kuin varsinaiset opinnot voidaan edes alkaa.

Kuka järjestäisi tietotekniikan peruskurssin abiturienteille ennen ylioppilaskirjoituksia?

Kuka järjestäisi tietotekniikan peruskurssin abiturienteille ennen ylioppilaskirjoituksia?

**Rehtoreiden **päänsärkyä ei helpota yhtään, ettei kukaan vielä tiedä, miten tietokoneita vuoden 2016 ylioppilaskirjoituksissa käytetään. Käytetäänkö niitä pelkkinä kirjoituskoneina, vai voivatko ylioppilaskokelaat hakea vapaasti tietoa netistä? Vai jotain muuta?

Vuonna 2016 tietokoneita käytetään vasta parin kolmen vähän opiskellun aineen kirjoituksissa. Näiden aineiden opettajilta vaaditaan paljon, jotta he osaavat antaa oppilailleen kirjoituksissa tarvittavat valmiudet.

Kukaan ei kuitenkaan vielä tiedä, mitkä ne kaksi kolme ainetta ovat, joiden opetus pitäisi suunnitella uudelleen!

**Kunnat ja lukiot **ovat vasta havahtumassa siihen, että lukiovuosi 2016 alkaa jo ensi syksynä. Investoinnit laitteisiin, osaamiseen ja opetusjärjestelyihin on tehtävä ensi vuoden budjetista. Silti vasta harva rehtori, opetuslautakunta tai kunnan tietohallinto miettii, millaisia laitteita, osaamista tai järjestelyitä sähköiset ylioppilaskirjoitukset edellyttävät.

Ennen päätöksiä kuntien on inventoitava lukioidensa tietotekniikka sekä opettajiensa tietotekniset valmiudet.

Pelkät koneet eivät riitä, vaan myös opettajien on oltava ajan tasalla. Muuten oppimisessa ei pystytä täysipainoisesti hyödyntämään uutta tekniikkaa, eivätkä oppilaat saa ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia valmiuksia.

Opettajia on toki koulutettu tietotekniikan käyttöön ja tietotekniikkaa hyödyntävään pedagogiikkaan jo vuosikymmenien ajan. Koulutuksiin osallistuvat kuitenkin väärät opettajat, he jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita uudesta tekniikasta ja sen mahdollisuuksista.

Ensi kevään ja kesän kursseille on saatava nimenomaan ne opettajat, joiden tiedoissa ja asenteissa on eniten parantamisen varaa. Tämä on kuitenkin mahdotonta, jos opettajien täydennyskoulutuksen rahoitusta ei samalla uudisteta. Koulutusrahoja kun ei nykyisten ohjeiden mukaan saa käyttää tietotekniikan ja ohjelmistojen käytön opettamiseen.

Ohjeiden laatija on ilmeisesti kuvitellut kaikkien suomalaisten opettajien jo olevan suvereeneja tietotekniikan käyttäjiä.

Ensi syksyllä lukionsa aloittavan nuoren kannattaa ottaa huolella selvää, missä lukiossa on parhaat laitteet ja ajan tasalla olevat opettajat. Se voi ratkaista arvosanat vuoden 2016 kirjoituksissa.

Jyrki J.J. Kasvi
Kirjoittaja on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n tutkimus- ja kehitysjohtaja