Raportti: Ihmiskauppaan liittyvää lainsäädäntöä selvennettävä

Vähemmistövaltuutetun vuosiraportin mukaan ihmiskaupan vastaisessa työssä on kehitytty. Parannettavaa riittää silti uhrien tunnistamisessa, auttamisjärjestelmän toimivuudessa ja lainsäädännössä.

Kotimaa

Ihmiskaupan vastaisessa työssä on kehitytty parempaan suuntaan, linjataan vähemmistövaltuutetun tuoreessa vuosiraportissa. Vähemmistövaltuutetun toimiston ylitarkastajan Måns Enqvistin mukaan muun muassa viranomaisten ohjeistusta ja tietoisuutta ihmiskaupasta on lisätty.

- Vuonna 2010 eduskunnalle luovutettu raportti aiheutti paljon keskustelua ja toimenpiteitä lainsäädäntöön, sanoo Enqvist.

Vähemmistövaltuutetun raportin mukaan ihmiskauppaan liittyvää lainsäädäntöä on silti syytä selventää nykyisestä. Esimerkiksi ihmiskauppaa ja paritusta koskevassa lainsäädännössä on useita päällekkäisyyksiä.

Myös uhrien auttamisjärjestelmän toimivuutta ja ihmiskaupan uhrien tunnistamista halutaan parantaa.

Raportin mukaan ero työperäisten ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvien tapausten välillä on kasvanut. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan suhteellinen määrä työperäiseen verrattuna on vähentynyt, mitä pidetään huolestuttavana. Raportissa arvellaan, että seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa ei tunnisteta tarpeeksi tehokkaasti.

Vähemmistövaltuutetun esityksissä on jo aiemmin tuotu esille, että ihmiskauppa ei ole Suomessa niin marginaalinen ilmiö kuin mitä esitutkinnoissa, syyteharkinnoissa ja tuomioistuinten ratkaisuissa esitetään. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä on Enqvistin mukaan tällä hetkellä noin sata ihmistä.

- Suomessa käy yleensä niin, että kun nostetaan jokin ongelma esille, sitä ei haluta millään uskoa todeksi. Nyt ihmiskauppaongelma ymmärretään, sanoo Enqvist.