Itsenäisyyspäivän ylennyksen sai yli 600 reserviläistä

Itsenäisyyspäivänä on ylennetty niin reserviläisiä kuin kantahenkilökuntaakin. Kenraalikunnassa tapahtui kaksi ylennystä, reservissä majuriksi kohosi Björn Wahlroos.

Kotimaa
Kari Takanen (vas.) ja Petri Hulkko
Kari Takanen (vas.) ja Petri Hulkko Puolustusvoimat

Kenraalikuntaa koskevat ylennykset saivat eversti Petri Hulkko ja lippueamiraali Kari Takanen.

Maavoimien esikunnan operaatiopäällikkö Hulkko on ylennetty prikaatikenraaliksi. Takanen puolestaan ylennettiin kontra-amiraaliksi. Takanen palvelee suunnittelupäällikkönä Pääesikunnassa.

Lisäksi kantahenkilökunnassa on ylennetty suuri joukko muita upseereja. Everstin arvon sai kuusi upseeria.

Reservissä ylennyksen sai yhteensä 625 upseeria: majuriksi 22, komentajakapteeniksi 1, kapteeniksi 75, kapteeniluutnantiksi 5, lääkintäkapteeniksi 3, yliluutnantiksi 132, merivoimien yliluutnantiksi 9, insinööriyliluutnantiksi 2, lääkintäyliluutnantiksi 6, luutnantiksi 316, merivoimien luutnantiksi 20, lääkintäluutnantiksi 6, vänrikiksi 21 ja aliluutnantiksi 1 reserviläinen.

Majuriksi ylenneiden joukossa on Sampo-konsernin hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos. Kapteenin natsat saa kiinnittää laattaansa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, Supon apulaispäällikkö Petri Knape taas on ylennetty yliluutnantiksi.