Hyppää sisältöön

Tukes varoittaa ihmisille vaarallisista homeenestoaineista

Guanidiinibiosideja sisältävien eliöntorjunta-aineiden on havaittu eläinkokeissa vaurioittavan esimerkiksi hengityselimiä ja silmiä, eikä niitä pidä käyttää hometalojen sisätilojen tai huonekalujen desinfiointiin.

Tukes varoittaa käyttämästä polymeerisiä guanidiinibiosideja sisältäviä eliöntorjunta-aineita hometalojen sisätilojen tai huonekalujen käsittelyssä. Desinfiointiaine sisältää vaarallista ainetta, mikäli etiketissä lukee oligo(2-(2-etoksi)etoksi-etyyliguanidiniumkloridi (Akacid), PHMG, Akacid forte tai polyheksametyleenibiguanidi eli PHMB.

Eläinkokeissa guanidiinibiosidien on havaittu vaurioittavan muun muassa hengityselimiä ja silmiä sekä aiheuttavan allergisia ihoreaktioita. Lisäksi niiden epäillään aiheuttavan syöpää.

Aineen hengittäminen erityisen vaarallista

Ihmiselle vaarallisinta on suihkuttaa guanidiinibiosidia sisältävää torjunta-ainetta itse, koska silloin myrkkyä pääsee helposti hengitysteihin. Sisätilojen, ilmastointikanavien ja huonekalujen aiempi käsittely voi myös vahingoittaa terveyttä. Jos esimerkiksi sohva on käsitelty torjunta-aineella, huonekalun pinnalle jäävä aine saattaa käytössä pölistä ja kulkeutua keuhkoihin.

Kemikaalilain mukaan yritykset ovat vastuussa markkinoimiensa ja käyttämiensä kemikaalien turvallisuudesta. Jos torjunta-aineelle altistumisesta on aiheutunut haittaa, kannattaa ottaa yhteyttä valmisteen markkinoijaan tai esimerkiksi käsittelypalvelun tarjonneeseen yrityksen, kertoo Tukes.

EU on jo päättänyt kieltää PHMG- ja Akacid-guanidiinibiosidit. Aineiden käyttökohteita on jo rajoitettu ja laajempi kielto astuu voimaan helmikuun 2013 alusta.

Lisäksi EU tekee parhaillaan riskiarviota PHMB:n vaaroista. Alustavien tulosten mukaan aine on ihmiselle vaarallinen, minkä vuoksi Tukes suosittelee käytön välttämistä sisätiloissa sekä kehottaa maahantuojia ja valmistajia korvaamaan aineen vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla.

.
.