Lapsettomat saattavat kuolla nuorempina

Lapsettomuus saattaa viedä ennen aikaisesti hautaan. Tanskalaistutkimuksessa on ensi kertaa erotettu vapaaehtoinen ja tahdosta riippumaton lapsettomuus.

terveys
Perheen siluetti mustavalkoisessa kuvassa.
YLE / Grafiikka

Lapsettomat miehet ja naiset saattavat kuolla muita nuorempina sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään ja onnettomuuksiin, tuore tanskalaistutkimus osoittaa.

Tanskalaisten tutkimus ei ole ensimmäinen osoitus lapsettomien suuremmasta kuolleisuudesta, mutta se on ensimmäinen, jossa on eroteltu vapaaehtoinen ja omasta tahdosta riippumaton lapsettomuus. Tämä onnistui tutkimalla hedelmöityshoitoihin hakeutuneita pariskuntia, joista osa jäi lapsettomiksi hoidoista riippumatta. Näin ollen kaikki tutkimukseen osallistuneet olisivat halunneet lapsen.

Kun näitä pariskuntia seurattiin keskimäärin kolmen vuoden ajan, lapsettomaksi jääneiden naisten kuolleisuus havaittiin nelinkertaiseksi verrattuna naisiin, jotka saivat lapsen hedelmöityshoitojen ansiosta. Lapsettomaksi jääneiden miesten kuolleisuus oli puolestaan kaksinkertainen verrattuna biologisesti tai adoption kautta isäksi tulleisiin. Lapsettomilla oli myös muita useammin päihdeongelmia.

Mielenterveyden ongelmat eivät olleet lapsettomilla sen yleisempiä kuin lapsen saaneilla. Poikkeus olivat adoptiovanhemmat, joiden riski sairastua mielenterveyden sairauksiin oli noin puolet pienempi kuin muiden. Tämä saattaa johtua adoptiota hakevien tarkasta seulomisesta, jonka takia adoptiovanhemmissa on tavallista enemmän varakkaita ja terveitä naisia ja miehiä.

Tutkijat painottavat, ettei tulosten perusteella voi päätellä kumpi tulee ensin, lapsettomuus vai kuolleisuutta lisäävät terveysriskit. Tulokset eivät kuitenkaan selittyneet tutkittavien sosiaalisilla ja taloudellisilla eroilla, iällä, koulutuksella tai aiemmilla sairauksilla.

Tutkimus julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä, ja siinä hyödynnettiin vuosina 1994–2008 kerättyjä rekisteritietoja 21 000 hedelmöityshoitoihin hakeutuneesta lapsettomasta pariskunnasta. Kolmivuotisen seurannan aikana heille syntyi 15 000 lasta ja 1 500 adoptoi lapsen. Samana aikana 96 naista ja 200 miestä kuoli ja 700 naisella ja 550 miehellä todettiin jokin mielenterveyden sairaus.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim