1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Vapo: Turvetuotannosta ei jää jälkeäkään

Vapo lupaa turvetuotannosta vähemmän päästöjä ja tarkkoja päästömittauksia. Lisäksi yhtiö ei enään havittele tuotantoon luontoarvoltaan kaikkein arvokkaimpia suoalueita.

Kotimaan uutiset
Sameaa vettä valuu turvetuotannon imeytyskentältä.
Jussi Alanko

Energiayhtiö Vapon hallitus on antanut uudet lupaukset rauhoitellakseen vesistöjen käyttäjiä ja luontoväkeä. Yhtiö joutuu jo nyt uusien lupavaatimusten mukaan mittamaan tarkemmin päästöjä ja jatkossa siirtämään tuotantoa ainakin osittain ojitetuille soille pois arvokkailta ojittamattomilta soilta.

Vapolla on tällä hetkellä lupahakemuksia meneillään ojittamattomille soille, mutta niistä yhtiö on nyt uusien lupauksien myötä luopumassa. Tähän ovat pakottamassa myös uudet lähivuosina tiukentuvat maankäytön vaatimukset ja soiden suojelu.

Vapo yrittää myös tehostaa vuodesta 2016 alkaen uusien tuotantoalueiden kiintoaines- ja humuspäästöjen vähentämistä. Lupausten mukaan Vapo puhdistaa paljon puhuttaneet vesistöjä sameuttavat humuspäästöt vastamaan luonnon omaa päästötasoa ennen tuotantoa. Sama lupaus koskee myös kiintoainesta, joka on karkeampaa soilta tulevaa maa-ainesta ja sakkauttaa myös alapuolisia vesistöjä.

- Tuotannosta ei näy yhtään enempää jälkiä kuin tällä hetkellä tulee niistä metsäojitetuista turvemaista, joita siellä tällä hetkellä on, lupaa toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

Humus vaikea pala Vapolle

Vapo lupaa käyttää laajoja pintavalutuskenttiä ja kosteikkoja kiintoainesten ja humuksen vähentämiseen. Toimiva pintavalutuskenttä suodattaa tutkimusten mukaan hyvin kesäkaudella kiintoainesta, sen sijaan kentät saattavat jopa lisätä humuksen määrää alapuolisissa vesissä. Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan pintavalutuskenttien humuksen suodattamisteho on hyvin epävarmaa ja vaikeasti ennakoitavissa.

Humuksen vähentämisessä toimivin keino on kemikaalien käyttö. Vapon tavoitteena on kuitenkin käyttää kemikaaleja mahdollisimman vähän. Kemikaaleja on käytössä vain pienellä osalla nykyisistä tuotantosoista. Yhtiön mukaan ne muuttavat veden laatua. Sen lisäksi ne ovat kalliita.

-Tarvittaessa teemme kevyen kemikalisoinnin, jos humusta on liikaa kentillä, sanoo toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

Vapo virittää vanhat keinot

Yhtiön mukaan mitään uutta tekniikkaa turvetuotannon maineen palauttamiseen ei tarvita.

- Olemme viime aikoina oppineet paremmin virittämään pintavalutuskentät sellaiseen kuntoon, että voimme taata päästöjen vähentämisen, Yli-Kyyny täsmentää.

Vapolla on ollut ongelmia pysyä turvesoiden lupaehdoissa osittain sen takia, että turvesoilta on lorahtanut etenkin sateisten kelien aikana ravinteita liikaa vesistöihin. Turvesoiden valutuskenttien toimivuudessa on kyse valutuskenttien penkereiden kunnosta, vesien ohjaamisesta, ojien suunnittelusta, suodattavan kerroksen riittävyydestä ja pumppujen toimivuudesta.

Soita poistuu tuotannosta

Suomen luonnonsuojeluliittoa Vapon lupaukset eivät vakuuta. Rankkasateiden ja tulvien aikaisista päästöistä voi tulla suurin osa turvesoiden haitoista. Liitto haluaa rajoittaa myös osittain ojittamattomia soita tuotannolta.

Vapo antoi jo viime vuonna lupauksen, jonka mukaan kahden seuraavan vuoden aikana kaikilla vanhoilla soilla on käytössä parasta mahdollista puhdistustekniikkaa. Lupauksesta huolimatta ilman kyseistä tekniikkaa vanhoille soille ei enää annettaisi uutta ympäristölupaa, kun vanha lupa menee umpeen. Vaatimusten takia yhtiö lopettaa osan vanhoista tuotantosoista kannattamattomina.

Uusissa lupauksissa ei puhuta mitään turpeen ilmastovaikutuksista. Turve luokitellaan uusiutumattomaksi luonnonvaraksi, jonka tuotannosta ja poltosta aiheutuu kasvihuonepäästöjä.

Lue seuraavaksi