Eduskunnan päätösruuhka purkautuu ennen joululomaa

Eduskunta purkaa lähipäivinä päätösruuhkaa ennen ensi viikon budjetin käsittelyä. Keskiviikkona hyväksyttiin lopullisesti esimerkiksi poliisien eläkeiän korotus ja työmarkkinatuen tarvehankinnan poistaminen.

politiikka

Eduskunta on hyväksynyt lopullisesti poliisimiehistön ja alipäällystön eläkeiän korottamisen 60:stä vuodesta 63:een vuoteen.

Ne kokoomuksen poliisikansanedustajat, jotka vastustivat eläkeiän korottamista lain ensimmäisessä käsittelyssä, eivät vaatineet lain hylkäämistä.

Toisen käsittelyn äänestyksessä hylättiin äänin 100-71 keskustan ja Perussuomalaisten lausumaehdotus, että hallitus aloittaisi valmistelun yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaavien viranomaisten eläkeiän yhdenmukaistamisesta. Eläkeikien yhdenmukaistaminen olisi koskenut poliisin lisäksi palomiehiä, puolustusvoimia, tullia ja rajavartiolaitosta.

Työmarkkinatuen tarveharkinta poistuu vuoden vaihteessa

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona myös työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisen vuoden 2013 alusta alkaen. Tulevaisuudessa siis puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen suuruuteen.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mielestä työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopuminen poistaa työllistymisen esteitä ja parantaa työttömän perheen taloudellista asemaa sekä lisää tasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Samalla uudistus vähentää työttömyysturvan saantiin tarvittavia selvityksiä.

Talousvaliokunta tukee pikavippien korkokattoa

Eduskunta on hyväksymässä pikavippien korkokaton. Talousvaliokunta antoi tukensa asialle keskiviikkona. Valiokunta oli yksimielinen.

Lopullinen päätös pikavipeistä tehdään kuitenkin vasta eduskunnan kevätkaudella. Ratkaisu ei ehdi syyskauden päätösruuhkaan. Laki tullee voimaan ensi kevään loppupuolella.

Pikavippien lainakatto merkitsisi, että sadan euron pikavipistä kuukaudeksi saisi tulevaisuudessa periä korkoa korkeintaan vajaat neljä euroa. Satasen vipistä vuoden ajaksi saisi periä korkoa hieman yli 50 euroa.

Pikavipin korkein todellinen vuosikorko saisi olla korkeintaan viitekorko lisättyä 50 prosenttiyksiköllä. Hallituksen esityksen mukaan nykyisin keskimääräisten pikavippien vuosikorko on vajaat tuhat prosenttia. Pikavippiyhtiöt arvioivatkin lakiesityksen antamisen aikoihin, että korkokatto käytännössä lopettaa tämänkaltaisen liiketoiminnan.

Talousvaliokunta pitää ilmeisenä, että pikavipit ovat erityisen haitallisia nuorille, joiden kokemus talousasioista on yleensä aikuisia heikompi.

Budjettiäänestykset ensi viikolla

Eduskunta aloittaa valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvion viimeisen käsittelyvaiheen ensi viikolla. Viimeiset budjettiäänestykset käydään todennäköisesti perjantaina 21. joulukuuta, jolloin eduskunta aloittaa helmikuun alkuun kestävän istuntotauon.