Julkisasiasiamies lausuu Raittijärven pitkospuista

Euroopan unionin julkisasiamies Juliane Kokott antaa torstaina ratkaisuehdotuksen Raittijärven pitkospuiden ympäristövaikutuksia koskevaan kiistaan. Kyse on siitä, ovatko arseenilla kyllästetyt entiset puhelinpylväät jätettä vai ei.

luonto

Julkisasiamiehen ehdotus on osa asian käsittelyä EU:n tuomioistuimessa. Korkein hallinto-oikeus vei asian EU-tuomioistuimeen heinäkuussa 2011. KHO haluaa tietää, ovatko entisistä puhelinpylväistä rakennetut pitkospuut jätettä sekä sen, miten unionin kemikaalilainsäädäntö (niin kutsuttu REACH-asetus) vaikuttaa asian arviointiin.

Suomi on katsonut, että REACH-asetuksella on yhdenmukaistettu valmistusta, markkinoille saattaamista tai käyttöä koskevat vaatimukset siten, että arseenilla eli CCA:lla kyllästettyjen puupylväinen asetutuksen mukaista uudelleenkäyttöä ei voida estää ympäristönsuojelua koskevien kansallisten säännösten perusteella. Suomen mukaan CCA-kyllästetyn puun käyttöä pitkospuupolun alus- ja telapuina voidaan rinnastaa REACH-asetuksessa mainittuun käyttöön siltarakenteissa tai vaihtoehtoisesti maan tukirakenteina.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on yksi välivaihe EU-tuomioistuinkäsittelyssä. Ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto unionin oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin tuomioistuinta. Unionin tuomiostuimen tuomio Raittijärven pitkospuukiistasta julistetaan myöhemmin.

- Välillä tuomioistuin noudattelee julkisasiamiehen ehdotusta, välillä taas se tulee päinvastaiseen johtopäätökseen, ulkoministeriön lainsäädäntösihteeri Liisa Reunanen sanoo.

Pitkä oikeuskäsittely takana

EU-tuomioistuimen ratkaisu voi kestää Reunasen mukaan vielä jopa puoli vuotta.

Korkein hallinto-oikeus haluaa EU-tuomioistuimelta vastauksen muun muassa siihen, milloin vaaralliseksi luokiteltu jäte lakkaa olemasta vaarallista. Sen jälkeen KHO ratkaisee, pitääkö asia palauttaa Lapin Ely-keskukseen. Ely-keskus voi sen jälkeen esimerkiksi poistattaa myrkkypylväät.

Lapin luonnonsuojelupiiri vaati lokakuussa 2008, että entinen Lapin ympäristökeskus (nykyinen Lapin Ely-keskus) kieltäisi tienpitäjää käyttämästä myrkkypuuta polun kunnostusmateriaalina. Ympäristökeskus hylkäsi luonnonsuojelupiirin hakemuksen helmikuussa 2009. Sen jälkeen luonnonsuojelupiiri valitti Vaasan hallinto-oikeuteen. Luonnosuojelupiiri voitti asian Vaasan hallinto-oikeudessa, joka kumosi Lapin ympäristökeskuksen aiemman päätöksen. Seuraavaksi asiasta valitti entinen Tiehallinto, joka vei asian KHO:een.