Hyppää sisältöön

Tienkäyttömaksusta onkin tulossa vero

Nokian ex-toimitusjohtajan ja Shellin hallituksen puheenjohtajan Jorma Ollilan vetämä työryhmä esittää, että tienkäyttömaksu olisi maksun sijaan vero. Veron maksusta olisi vastuussa todennäköisesti auton omistaja tai haltija.

Kuva: Yle

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi tänään, missä vaiheessa kohuttu tienkäyttömaksu on tällä hetkellä. Ja pitkällähän se näyttää jo olevan. Tammikuussa Jorma Ollilan työryhmä kuulee laitevalmistajia siitä, millaisia veronkeruujärjestelmiä on tarjolla.

Ryhmä on joutunut pohtimaan verojen keruuseen liittyvän teknologian lisäksi myös sitä, onko kyse maksusta vai kenties verosta. Työryhmä esittää, että puhuttaisiin verosta.

Liikenneministeri Merja Kyllösen alkuperäinen ajatus oli, että tällä verolla korvattaisiin joko osittain tai kokonaan nykyiset autoiluun liiittyvät verot. Ja tällä linjalla työryhmäkin näyttää työtään jatkavan.

Auton omistaja tai haltija maksaa

Tienkäyttöveroa perittäisiin auton omistajalta tai haltijalta, ja edelleen korostetaan sitä, että kyse ei ole pääkaupunkiseudun ruuhkaverosta vaan sitä perittäisiin koko maassa.

Samalla joudutaan arvioimaan myös sitä, millaisia huojennuksia tai jopa verosta vapautuksia voitaisiin antaa. Myös ulkomaisten autoilijoiden saattamista veron piiriin mietitään kuumeisesti.

Kysymys yksityisyyden suojasta askarruttaa

Lainsäädännöllisesti tienkäyttöveron ja sen keräämisen on suunniteltu noudattavan eurooppalaista tiemaksujärjestelmää koskevia säädöksiä.

Yksi iso kysymys tähän liittyen on ollut se, miten yksityisyyden suoja turvataan, jos ja kun autoilijan liikkeistä ja ajokäyttäytymisestä aletaan kerätä varsin yksityiskohtaistakin tietoa viranomaisille.

Työryhmän vetäjän Jorma Ollilan mielestä tämäkin asia on ratkaistavissa, kun järjestelmän suunnittelussa otetaan alkuvaiheesta lähtien huomioon yksityisyyden suojaa mahdollisimman vähän rajoittava vaihtoehto.

- Tiedot olisivat suojattuja, ja niitä pääsisivät käsittelemään vain ne viranomaiset, joilla on siihen oikeus, sanoo Ollila.

Oli miten oli, tässä vaiheessa näyttää siis siltä, että kansalaisten käyttäytymisestä tullaan keräämään tulevaisuudessa yhä enemmän tietoa.

Työryhmä jatkaa työtään ensi vuoden loppuun saakka.