1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Tavoitteena luonnollinen meritaimenkanta

Meritaimenen kalastusrajoituksia tiukennetaan Suomenlahdella valtion yleisellä vesialueella ensi vuoden alusta alkaen. Tiukennusten odotetaan heijastuvan myös jokien taimenkantoihin.

Kuva: Antti Koskela / Yle

Kaakkois-Suomen ely-keskus toivoo meritaimenen kalastusrajoitusten tiukentamisen Suomenlahdella vahvistavan luontaista taimenkantaa kaakkoissuomalaisissa joissa.

Äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen lisääntymiselle tärkeimmät joet sijaitsevat Kymenlaaksossa, mutta myös Etelä-Karjalassa on pieniä lajille tärkeitä jokia.

Kalastus on ely-keskuksen kalatalousasiantuntija Vesa Vannisen mukaan suuri syy meritaimenen tilanteeseen. Perimmäinen syy huonoon kantaan on kuitenkin se, että kalojen lisääntymisalueet ovat heikossa kunnossa. Padot estävät kalojen nousun kutualueille.

- Kalastuksen sääntelyllä me pystymme nopeammin vaikuttamaan. Kalatieasiat ja muut tapahtuvat pikkaisen hitaammalla aikataululla, Vanninen toteaa.

Kalastusrajoitusten tiukentamisen ohella tarvitaan siis lisääntymisalueiden kunnostuksia ja kalateitä.

Meritaimenen kalastusrajoituksia tiukennetaan Suomenlahdella valtion yleisellä vesialueella ensi vuoden alusta alkaen.

- Toivomme, että rajoituksia tulisi myös yksityisille vesille, Vanninen sanoo.

Toivo elää Urpalanjoella

Luumäellä virtaava Urpalanjoki on yksi meritaimenen kannalta tärkeistä joista. Tänä vuonna meritaimenen on havaittu lisääntyneen siellä luonnollisesti.

Urpalanjoen ongelma muiden Etelä-Karjalasta Suomenlahteen laskevien jokien tapaan on se, että joet laskevat mereen Venäjän puolella.

- Venäjän puolella on osassa joista vaellusesteitä ja meillä ei ole suoria keinoja vaikuttaa niihin.

Urpalanjoella meritaimenelle merkittävät lisääntymisalueet ovat nimenomaan patojen yläpuolella.

Kalastettavaa tuleville polville

Ely-keskuksen toive on, että kaikkiin Suomenlahteen laskeviin jokiin syntyisi luontaisia meritaimenkantoja.

- Osassa on, mutta ne ovat hyvin heikkoja, Vanninen toteaa.

Ennen pitkää kalastusrajoituksia tarvitaan myös jokiin.

- Etenkin nykytilanteessa ne harvat emot, jotka jokeen pääsevät, pitäisi säilyttää. Ihannetilanteessakin kalastusta joissa pitäisi myös säädellä, Vanninen pohtii.

Meritaimen on tavoiteltu saaliskala.

- Me haluamme säilyttää taimenkantoja myös jälkipolville, jotta pyydettävää olisi tulevaisuudessakin. Nykyisellä istutuskulttuurilla ei voida ihan loputtomiin elää.