Huijarikoiraat jäävät soidinmenoissa kakkoseksi

Huonommilla geeneillä varustettu koiras jää kuin nalli kalliolle, vaikka se voittaisi soidintaistelun, selviää tuoreesta Turun yliopiston tutkimuksesta.

tiede
Kenttäsirkka
Tutkittavaksi lajiksi valittiin kenttäsirkka, joiden soidintaistelut ovat näyttäviä.Kevin Collins

Naaraat pystyvät tunnistamaan koiraan hyvägeeniseksi vaikka se olisikin hävinnyt soidintaistelun. Tämä selviää Turun yliopiston ekologian osaston tuoreessa kokeellisessa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa havaittiin, että kuolemaansa ennakoiva koiras voi soidintaistelussa peitota lajitoverinsa, mutta parittelemaan saakka se ei silti pääse.

- Naaras tunnisti ”huijarikoiraan”, tutkimusta tehnyt Turun yliopiston jatko-opiskelija Mari Pölkki sanoo.

Niin ihmisellä kuin muillakin lajeilla naaraat suosivat hyvät geenit omaavia koiraita.

Koirailla hallitsevuus ja korkea immuniteettikyky ovat kytköksissä toisiinsa. Aiemmin onkin ajateltu, että vain hyväkuntoiset koiraat kykenevät ylläpitämään korkeaa immuniteettikykyä ja voittamaan taisteluita.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka immuniteetin manipulointi vaikuttaa koiraiden taistelu- tai pariutumismenestykseen.

Kuolemanodotus innosti taistelemaan

Ryhmä aktivoi koiraiden immuniteettikykyä keinotekoisella loisella. Sen tarkoituksena oli matkia loispistiäisen toukan aiheuttamaa immuunireaktiota. Vertailuryhmänä olivat koiraat, joiden immuniteettia ei oltu manipuloitu.

Kokeessa yksi naaras sekä koirasparit, joista toisen immuniteetti oli aktivoitu, laitettiin taistelemaan keskenään areenalle ja seurattiin koiraiden taistelu- sekä pariutumismenestys.

Immuniteetin manipulointi sai koiraat luulemaan, että ne kuolevat pian. Saadakseen ennen kuolemaansa parittelukumppanin, ne panostivat aiempaa enemmän taisteluun. 63 taistelusta voiton vei 46 kertaa immuunimanipuloitu koiras.

- Naaras ei aina huolinut koirasta. Naaras joko valitsi kumppanikseen taistelussa hävinneen koiraan tai jätti kokonaan parittelematta, Pölkki sanoo.

Koiraiden taistelu naaraasta näyttävää menoa

Mallilajina käytettiin kenttäsirkkoihin kuuluvan Gryllus integer lajin yksilöitä. Lajin koiraat taistelevat keskenään näyttävästi naaraiden suosiosta. Naaraiden on aiemmin osoitettu suosivan dominantteja koiraita.

- Naaras kykeni jollakin tavalla havaitsemaan, ettei koiras ollut hyvä parittelukumppani vaikka se olikin dominantti, Pölkki sanoo.

Tulosten perusteella koiraan menestyminen koiras-koiras-kilpailussa ei ehkä aina ole rehellinen signaali sen laadusta. Toisaalta naaraat näyttäisivät pystyvät havaitsemaan, mikäli koiraan taistelumenestys ei perustu sen laatuun.

Tutkimus on julkaistu Royal Society Publishin nettisivustolla ja se julkaistaan vuoden alkupuolella kansainvälisesti arvostetussa Biology Letters -sarjassa.