Helsingin Sanomat kieltäytyy maksetuista matkoista - paitsi jos kyseessä on avustaja

Olisi aina syytä käydä myös avustajien kanssa keskustelua siitä, miten jutunteon kustannukset hoidetaan, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Sanomatalo Helsingissä. Kuva: Sanoma News

Toimittaja Sanna Ukkola on kirjoittanutblogissaanmedia-alan voitelusta. Useissa lehdissä on yleistä, että toimittaja matkustaa juttukeikalle ulkopuolisen yrityksen piikkiin.

Helsingin Sanomat on pitkään korostanut, että sen omilla palkkalistoilla olevien toimittajien matkat maksetaan omasta pussista. Lehteen kirjoittaa kuitenkin iso joukko freelancereita, joiden kohdalla asia on monimutkaisempi.

- Siihen me ei puututa, mitä meidän avustajat ottavat vastaan. On tilanteita, joissa avustaja tarjoaa juttua jälkikäteen käytyään jossain lehdistötilaisuudessa, sanoo Nyt-liitteen esimies Juhani Mykkänen.

Helsingin Sanomilla on paljon avustajia. Miten tarkkaan on tiedossa, onko haastattelun taustalla jonkun ulkopuolisen maksama matka?

- Tiedän, että välillä on ja välillä ei.

Pitäisikö jutussa olla maininta, jos matkakustannuksiin on osallistunut jokin muukin taho kuin mediatalo?

- Ensireaktiona suhtaudun myönteisesti sellaiseen, jos Suomessa media-ala ottaisi käyttöönsä tällaisen käytännön. Tämä on kuitenkin puhtaasti henkilökohtainen mielipiteeni.

Mykkänen pitää mahdollisena, että Suomessa mentäisiin tällaiseen käytäntöön.

- Se ei minun mielestäni mitenkään vähentäisi jutun journalistista arvoa, että vaikka lopussa mainittaisiin, jos jutussa on ulkopuolisen maksama matka taustalla.

Mykkänen korostaa, että jutun sisältö on kuitenkin aina journalistisesti mietitty. Se ei vaikuta valintoihin, millä kulkuvälineellä toimittaja on esimerkiksi Lontooseen matkustanut.

"Avustajien kanssa puhuttava enemmän"

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen tiedostaa alalla olevan ongelman.

- Pidän tätä journalismin etiikan kannalta ongelmallisena. Olisi aina syytä käydä myös avustajien kanssa keskustelua siitä, miten jutunteon kustannukset hoidetaan, mutta luulen, että sitä keskustelua ei aina käydä.

- Yksi ongelma on joskus se, että esimerkiksi levy-yhtiöltä on vaikea saada matkalaskua jälkikäteen, koska he järjestävät ryhmämatkoja.

Ratkaisu on vastaavan päätoimittajan mielestä yksinkertainen.

- Palkollisten kanssa linja on meillä nykyisin selvä, mutta asiasta pitää puhua enemmän avustajien kanssa. Lukijan kannaltahan sillä ei ole eroa, onko juttu oman toimittajan vai avustajan tekemä. Lukijan pitää voida lähteä molemmissa tilanteissa siitä, että sisältö on riippumatonta.

Pentikäinen sanoo, että maksullisia matkoja on käsitelty paljon menneinä vuosina.

- Olen ollut päätoimittajana kolmessa mediassa. Niistä Helsingin Sanomissa on tiukin linja tässä asiassa. Tämä on mielestäni asia, jota Julkisen sanan neuvosto voisi käsitellä, jotta alalle syntyisi nykyistä yhdenmukaisempi linja.

- Jos lähdetään siitä, että maksettuja matkoja ei kukaan ota, se johtaa siihen, että on huomattavasti vähemmän tietyntyyppistä journalismia lehdissä.

Vaikka epäselvät matkakustannukset ovat uhka journalismin imagolle, on totuus se, että monet freelancerit tekevät haastattelumatkoja tietämättä, saavatko he myytyä juttunsa jälkikäteen jollekin medialle. Olisi suuri riski matkustaa omalla rahalla, kun ei ole varmaa, julkaistaanko juttua missään.