Rasistinen syrjintä ja pahoinpitely lisääntynyt

Rasistisia syrjintä- ja pahoinpitelytapauksia kirjattiin viime vuonna enemmän kuin kertaakaan aiemmin yli vuosikymmeneen.

Kotimaa

Rasistisia piirteitä sisältävien pahoinpitelyjen määrä on lisääntynyt.

Poliisiammattikorkeakoulun raportin mukaan syrjintärikosepäilyjen määrä kasvoi viime vuonna yli kolminkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna. Vajaat 800 viharikokseksi luokiteltua rikosilmoitusta sisälsi viime vuonna rasistisia piirteitä.

Viharikoksiin sisältyvästä rasistisesta rikollisuudesta on tilastoja yli kymmenen vuoden ajalta.

Suomen rikoslaki ei tunne rikosnimikkeitä rasistinen rikos tai viharikos.

- Tutkimuksessa viharikoksiksi luokitellaan pääsääntöisesti kaikki sellaiset rikosepäilyt, joissa poliisi, uhri tai muu asianosainen epäilee vihamotiivia tai joihin on sisältynyt solvauksia uhrin viiteryhmää kohtaan, kertoo tutkija Iina Sahramäki Poliisiammattikorkeakoulusta.

Puolet rasististen rikosten uhreiksi joutuneista ei tunne epäiltyä entuudestaan.