1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. nesteytetty maakaasu

Nesteytetyllä maakaasulla potentiaalia Satakunnassa

Porin yliopistokeskuksessa tehdyn Kaasua Satakuntaan -esiselvityksen mukaan Satakunnassa on merkittävä liiketoimintapotentiaali nesteytetylle maakaasulle. Jopa maakaasuterminaalin rakentaminen Satakuntaan nähtiin perustelluksi.

Satakunta voisi olla merkittävä nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käyttöalue. Asia käy ilmi Porin yliopistokeskuksessa tehdyssä Kaasua Satakunta -esiselvityksessä. Selvityksen mukaan Satakuntaan olisi perusteltua rakentaa jopa nesteytetyn maakaasun terminaali, koska potentiaalinen käyttömäärä on merkittävä.

LNG:n merkitys maailmanmarkkinoilla on nopeassa kasvussa. Suomessa sen käyttö on huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi muualla Euroopassa. Satakunnassa liiketoimintamahdollisuudet lähtisivät LNG:n käytön liiketoimintaympäristön ja infrastruktuurin rakentamisesta.

Tutkimuksen mukaan LNG:n käyttöönotto antaisi myös mahdollisuuden alentaa Satakunnan teollisuuden suhteellisesti korkeita rikin ja typen oksidien päästöjä sekä hiukkaspäästöjä.