Hyppää sisältöön

Pitoisuuksia tutkitaan vielä pitkään

Tuoreimpien Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen analyysitulosten mukaan kaivosalueen läheisissä vesistöissä on haitallisia ainepitoisuuksia vaihtelevassa määrin. Joissakin vesistöissä pitoisuudet olivat joulukuun alussa huomattavia.

Kuva: Heikki Rönty / Yle

Ylä-Lumijärvessä, Talvivaaran kaivosalueen eteläpuolella on Kainuun ELY-keskus mitannut poikkeuksellisen suuria haitallisten aineiden pitoisuuksia marraskuisesta kipsisakka-allasvuodosta johtuen. Päällimmäisessä vesikerroksessa pitoisuudet ovat olleet vielä suurempia kuin kertaakaan kipsisakka-altaan vuodon aikana. Kuitenkin samaisen vesistöreitin alempana olevassa Lumijoessa ainepitoisuudet ovat olleet pieniä.

ELY-keskuksen tiedotteen mukaan kaivoksen jätevedet eivät ole vaikuttaneet Nuasjärveen. Marraskuun lopulla tehtyjen analyysitulosten mukaan Laakajärven ja Jormasjärven tila ei ole muuttunut oleellisesti.

Kaivosyhtiö on laatinut vuodon seurantaa varten lisätarkkailusuunnitelman, joka on voimassa helmikuun 2013 lopulle. Vesistövaikutusten seurantaan keskittyvän suunnitelman kaivosyhtiö on tehnyt yhdessä valitsemansa konsultin kanssa. Lisäksi Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskukset jatkavat omia seurantojaan.

.
.