1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Alkoholistien entistä vaikeampi päästä kuntoutukseen

Alkoholistien pitkäaikainen kuntoutus on vähentynyt. Järjestöjen ylläpitämiä hoitoyksiköitä on lopetettu, sillä kunnat tilaavat entistä vähemmän hoitojaksoja. Samaan aikaan alkoholin kulutus ja alkoholikuolemat ovat lisääntyneet.

Kuva: Yle Grafiikka

Kuntien säästöt näkyvät alkoholistien laitoskuntoutuksessa. Erityisesti päihdetyötä tekevissä järjestöissä muutos on ollut raju. Esimerkiksi suuri osa Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen kuntoutuskodeista on pannut lapun luukulle. Vielä vuonna 2003 Sininauhaliiton jäsenyhtiöt tarjosivat laitoshoitopalveluita 15 yksikössä, nyt enää neljässä.

Yksi jäljellä olevista kuntoutuspaikoista on Karisma-koti Siuntiossa. Toiminnanjohtaja Urpo Andström kertoo, että hoitoajat ovat lyhentyneet, sillä usein kunnat antavat maksusitoumuksen vain kuukaudeksi.

- Jos on kaksikymmentä vuotta päihdeongelmaa takana, ja kuukaudessa pitäisi saada kaveri kuntoon, niin ei siinä ajassa tapahdu vielä oikein mitään, hän kuvaa.

Laitoshoidon vähentyminen on todettu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudessa tutkimuksessa. Päihdetapauslaskennassa selvitettiin, mitä palveluita päihdeasiakkaat käyttävät vuorokauden aikana. Laskennan perusteella päihdehuollon erityispalveluissa on kymmenyksen vähemmän asiakkaita kuin neljä vuotta sitten, eli laitoshoidon vähentyminen näkyy selvästi.

A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen toteaa, että päihdepalvelut vähenivät rajusti 90-luvun laman myötä, mutta samankaltainen karsinta on ollut käynnissä myös viime vuosina. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon pääsy on vaikeutunut samalla, kun alkoholin kulutus on kasvanut. Kaukonen arvioi, että kuntoutuksesta säästäminen ei tuo kokonaishyötyä yhteiskunnalle.

- Ongelmat näkyvät lastensuojelutyön vaikeutumisena sekä mielenterveystyön ja erikoissairaanhoidon kasvaneina menoina. Alkoholiin liittyvä kuolleisuus on korkealla tasolla kun kokonaiskulutus on kasvanut, hän luettelee.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa pantiin merkille, että samalla kun pitkäaikaiseen laitoshoitoon pääsy on vaikeutunut, päihdeasiakkaiden käynnit perusterveydenhuollossa ovat lisääntyneet selvästi. Tutkijat muistuttavatkin, että kuntouttavia palveluita pitäisi olla tarjolla, sillä Suomessa on 250 000 ihmistä, joiden alkoholin kulutus ylittää riskirajat.