Kolumni: Jouluevankeliumi on joulun kärkihanke

Yle Kymenlaakson toimittajat ovat jo vuosien ajan perehtyneet virkaväen salaiseen viestikoodiin: viranhaltijakieleen. Koska joulu on myös rauhan ja sovinnon juhla, haluavat toimittajat tuoda viranhaltijakieltä lähemmäs tavallista kansaa hankkeistamalla jouluevankeliumin.

projektipäälliköt
Yle Kymenlaakson pojat lukevat jouluevankeliumia.
Raine Martikainen / Yle

Ja tapahtui muinaisella rakennerahastokaudella, että ylimmän viran haltija Eugustus asetti lain, jonka mukaan kaikki maailma oli hankkeeksi taivutettava. Tämä hankkeistaminen ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen ja tapahtui Haapaniemen ollessa maakuntajohtajana. Niin lähti myös Kotka järjestämään Rubicon foorumia ja innovoimaan satama-asioita yhdessä kihlattunsa Haminan kanssa E18-kehityskäytäväalueelle.

Niin tapahtui heidän kehityskäytävällä ollessaan, että Haminan hankkeistamisen aika tuli. Ja niin perustettiin Kotkan – Haminan seudun kehittämisyhtiö. Niin pantiin sen johtoon virkamiehet, koska muita sinne ei huolittu.

Ja sillä seudulla oli poliitikkoja kedolla paimentamassa äänestäjäkarjaansa ja vartioimassa verorahojaan. Äkkiä heidän edessään seisoi hankevastaava, ja hankevastaavan uudet Powerpoint-kalvot kiiltelivät heidän silmiinsä, ja he häikäistyivät suuresti. Mutta hankevastaava sanoi heille: ”Älkää peljätkö töitä, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren inputin, joka on maksava 30 euroa per asukas: Teille on tänään syntynyt kehittämisyhtiö, joka on Cursor, herra hankkeistamismaailmassa ja lyömätön osaamisen klusteri. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte pian tuhat uutta työpaikkaa vuodessa.”

Ja yhtäkkiä oli hankevastaavan kanssa suuri joukko projektipäälliköitä sekä innovaationeuvojia ja he ylistivät kehittämisyhtiötä. Ja kun hankevastaavat, projektipäälliköt ja innovaatiovalmentajat olivat menneet poliitikkojen luota toimistoihinsa, niin puhuivat he nyt toisillensa: menkäämme nyt valtuustoihimme odottelemaan niitä uutta tuhatta työpaikkaa.

Ja he menivät kiirehtien ja löysivät Kotkan, Haminan ja kehittämisyhtiön E18-kehittämiskäytävältä. Ja kun he olivat tämän nähneet, ilmoittivat he lupauksen tuhannesta uudesta työpaikasta ja maksimaalisesta kilpailukyvystä. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä ihmettä poliitikot heille puhuivat. Mutta Hamina kätki kaikki nämä sanat ja tutkiskeli niitä hallituksensa kokouksessa. Ja poliitikot palasivat kiittäen ja ylistäen hankemaailmaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.