Metsänomistajille tarjolla uusia mahdollisuuksia

Lounais-Lapin metsänomistajat ovat innostuneet vapaaehtoisen metsiensuojelun ohella myös metsäympäristöjen luonnonhoidosta.

Kotimaa
Luminen metsä
Tapio Nykänen

Metsänomistajille on jo vuosien ajan tarjottu mahdollisuutta suojella metsiään korvausta vastaan valtakunnallisen Metso-ohjelman kautta.

Tämän vuoden alusta ohjelman osana aloitettiin Lounais-Lappia koskeva viiden miljoonan euron NATNET-hanke, jossa paitsi inventoidaan suojelukohteita, tarjotaan myös neuvontapalveluja sekä ennallistetaan soita ja metsiä.

Eniten aloitteita Tervolasta

Projektipäällikkö Noora Raasakka Lapin Ely-keskuksesta kertoo, että yhtenä vaihtoehtona metsänomistaja voi saada vaikka tuottamattoman suon palautettua esimerkiksi riistaeläimille soveltuvaksi ympäristöksi.

- Maanomistajien on mahdollista ennallistaa ja luonnollistaa soita eri hankkeissa veloituksetta. Kun soilla tehdään luonnonhoito- ja ennallistamistöitä, niistä hyötyvät monet kasvi- ja eläinlajit, muistuttaa Raasakka.

Esimerkiksi vesilinnut hyötyvät soiden palauttamisesta luonnontilaan, sillä kun vedenpinta nousee, soille muodostuu lampareita vesilintuja varten.

Kuluneen vuoden aikana aloitteita erilaisista metsämaiden hyödyntämisistä on tullut Lapin Ely-keskukseen jo 170 metsätilalta. Eniten aloitteita ovat tehneet tervolalaiset metsänomistajat.

Paitsi metsätiloja omistavat yksityiset, suojelu- tai hoitoehdotuksia voivat tehdä myös erilaiset yhteisöt, kuten esimeriksi yhteismetsät, seurakunnat ja kunnat.

- Kemi-Tornio -alueelta ohjelmaan on tarjottu seurakuntien omistamia Perämeren pohjukan saaria, joista olemme erittäin kiinnostuneita. Ne ovat luontoarvoiltaan harvinaisia koko Suomessa.