Pieksämäen kaupungintalo ei saanut suojelupäätöstä

Pieksämäen kaupungintaloa ei suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Etelä-Savon ELY-keskus antoi asiasta päätöksensä perjantaina.

Pieksämäki
pieksämäen kaupungintalo
Yle

ELY-keskuksen perusteluissa todetaan, että rakennusperintöä suojellaan asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Suojeluesitys tuli vireille reilu vuosi sitten Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:n aloitteesta.

Pieksämäen kaupunki on vastustanut suojelua. Kaupunki on hakenut kaupungintalon purkulupaa, jonka Pieksämäen rakennuslautakunta on jättänyt pöydälle.