Mikä muuttuu vuoden vaihtuessa?

Uusi vuosi tuo muutoksia muun muassa verotukseen ja Kela-korvauksiin. Yle Uutiset keräsi yhteen muutoksia, jotka astuvat voimaan vuonna 2013.

Kotimaa
Vauvan käsi aikuisen kädessä.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Uusi vuosi tuo uusia kujeita muun muassa verotukseen ja Kela-korvauksiin. Yle Uutiset keräsi yhteen muutoksia, jotka astuvat voimaan vuonna 2013.

Isyysvapaa pitenee, varhennettu vanhuuseläke poistuu, arvonlisävero nousee ja Yle-maksu tulee voimaan. Mikä muuttuu tammikuusta alkaen?

Bussimatkustus tulee kalliimmaksi

Matkahuollon matkalippujen hinnat nousevat tammikuussa. Tämän vuoden puolella ostetut liput kelpaavat niissä mainitun matkustusajan loppuun. Myös Matkahuollon pakettipalvelun hinnat nousevat.

Hintojen kallistumista perustellaan bensiinin hinnan ja työvoimakustannusten nousulla.

Eläke-etuihin ja -maksuihin muutoksia

Työeläkkeitä korotetaan vuoden alussa 2,82 prosenttia.

Työeläkejärjestelmästä poistuu mahdollisuus siirtyä varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Ensi vuonna voimaan astuva muutos koskee vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneitä. Osa-aikaeläkkeen alaikäraja nousee vuoden 1954 jälkeen syntyneillä 61 vuoteen.

Osa työeläkemaksuista pysyy ennallaan, osa nousee. Esimerkiksi kunta-alan työnantajien eläkemaksu nousee hieman. Aloittava yrittäjän alennus normaalista työeläkevakuutusmaksusta pienenee kolmella prosentilla.

Hinnat nousevat hieman

Arvonlisäveroa nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Tammikuusta alkaen yleinen arvonlisävero on 24 prosenttia, ruoan sekä rehujen arvonlisävero 14 prosenttia ja muun muassa lääkkeiden, kulttuuripalveluiden sekä tilattujen lehtien arvonlisävero 10 prosenttia.

Muutoksilla valtion verotuotto kasvaa 830 miljoonaa euroa.

Muita muutoksia verotukseen

Ansiotulojen verotus kiristyy. Yli 100 000 euroa tienaavista tulee korkein verotuksen kohde aikaisemman 70 300 euroa tienaavien tilalle. Kaikkein pienimpien tulojen verotus kevenee, sillä kunnallisverotuksen perusvähennys ja työtulovähennyksen enimmäismäärä nousevat.

Eläketuloille tulee uusi lisävero. Ensi vuonna yli 45 000 euron eläkkeestä ylittävästä osasta peritään 6 prosentin vero. Lisäveroa ei peritä eläkeläisen palkkatuloista. Eläketulon lisäveron arvioidaan koskevan 45 000 eläkeläistä, ja sen suunnitellaan tuottavan 50 miljoonaa euroa valtiolle.

Myös muiden muassa perintö- ja lahjaveroa, asuntokaupan varainsiirtoveroa, asuntolainan korkovähennyksiä sekä kilometrikorvauksia viilataan.

Perhe-etuudet paranevat

Isälle tarkoitettu vapaa on jatkossakin 54 arkipäivää, eli noin yhdeksän viikkoa. Nykyinen isäkuukausi jää pois, eli isän vapaisiin ei enää vaikuta se, pitääkö isä vanhempainrahapäiviä. Isyysvapaata voi siirtää nykyistä pidemmälle. Muutos koskee perheitä, joilla äitiys-, erityisäitiys- tai vanhempainraha alkaa 1.1.2013.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärä nousee 3,5 prosentilla. Myös lasten kotihoidon ja yksityishoidon sekä elatusapu ja elatustuki nousevat. Lapsilisiin ei tule korotusta.

Rakennustyömaiden harmaa talous syyniin

Ensi vuoden lokakuusta alkaen rakennustyömaan pääurakoitsijan on annettava kuukausittain tiedot työmaalla työskennelleistä henkilöistä. Myös yksityishenkilön on ilmoitettava työntekijät ja yritykset, jotka ovat olleet tekemässä sellaista rakennustyötä, johon tarvitaan rakennuslupa.

Sairauspäiväraha nousee, lääkekorvaukset laskevat

Tammikuusta alkaen sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät nousevat.

Sen sijaan helmikuusta lähtien lääkkeiden peruskorvaus alenee aiemmasta 42 prosentista 35 prosenttiin ja erityiskorvaus tippuu 72 prosentista 65 prosenttiin. Lääkekustannuksen omavastuuosuus, eli niin sanottu lääkekatto alenee. Omavastuuosuuden täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestään 1,50 euroa per ostokerta.

Työttömyysturva paranee

Työttömän perusturva nousee 3,5 prosentilla. Täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat ensi vuonna noin 698 euroa kuukaudessa. Tuesta menee kuitenkin 20 prosentin vero, joten perusturvan varassa elävä työtön saa noin 558 euroa kuukaudessa.

Ensi vuonna puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen tai kotoutumistuen määrään.

Nykyiset työmarkkinajärjestelyt, kuten työharjoittelu, työelämävalmennus ja työkokeilu yhdistetään työkokeiluksi. Työttömien työllistymistä yrityksiin pyritään lisäämään.

Voimaan astuva nuorisotakuu varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja pääsevät siten osalliseksi yhteiskuntaan. Takuulla tarjotaan koulutus-, harjoittelu-, työpaja-, kuntoutus- tai työpaikka alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.

Yle-vero astuu voimaan

Tv-lupamaksu korvataan uudella yleisradioverolla. Veromaksua maksavat Suomessa kaikki verovelvolliset 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Yleisradiovero on tuloista riippuen 50 - 140 euroa.

Aivan pienituloiset eivät veroa maksa. Myös Ahvenanmaalla asuvat eivät maksa veroa.

Kuntaliitosten myötä kartalta katoaa 16 kuntaa

Vuoden alussa Suomessa on 320 kuntaa nykyisen 336:n sijaan. Vuoden vaihtuessa toteutuu kymmenen kuntaliitosta.

Nyt tehtävät yhdistymiset ovat viimeisiä, joihin kunnat saavat yhdistymisavustusta Paras-hankkeen mukaisesti. Vuodesta 2007 kuntien määrä on vähentynyt 111:llä. Vuonna 2006 Suomessa oli 431 kuntaa.