Ajatuspaja: Suomella ei voi olla yhteistä päämäärää

Yle Radio 1:n Kultakuume kysyi suomalaisilta ajatuspajoilta, mikä olisi hyvä yhteinen päämäärä Suomelle. Lue, mitä ideahautomot vastasivat.

kulttuuri
Ihmisiä seuraamassa uudenvuoden ilotulitusta Senaatintorilla.
Sari Gustafsson / Lehtikuva

Yle Radio 1:n Kultakuume esitti yhdeksälle suomalaiselle ajatuspajalle kaksi kysymystä:

1. Mikä olisi hyvä yhteinen päämäärä Suomelle?

2. Miten perustelet ehdotustasi?

Monissa vastauksissa korostuvat demokratian ja hyvinvoinnin puolustaminen ja ympäristökatastrofin torjuminen. Yksilönvapautta puolustavan ajatuspajan mielestä yhden totuuden ja tavoitteen aika on kuitenkin ohi.

Ohessa tiivistetysti kunkin kyselyyn vastanneen ajatuspajan näkemykset.

Kalevi Sorsa -säätiö

1. Luovasti luokaton Suomi.

2. Kouluja käymällä suomalaiset tekivät maastaan vauraan, hyvinvoivan ja tasa-arvoisen. "Pohjoinen ihme" kaipaa nyt jatko-osaa, koska terveyserojen kaltaiset luokkapiirteet ovat lisääntyneet. Myös uussuomalaiset on päästettävä sisään yhteiskuntaan.

Vasemmistofoorumi

1. Vapaa ja tasa-arvoinen yhteiskunta, joka toimii ekologisesti vastuullisesti ja globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta.

2. Pitää olla vapaus toteuttaa itsenäisesti valittuja elämän päämäriä, jotka eivät loukkaa muiden oikeuksia. Vapaus toteutuu kuitenkin huonosti, jos vallitsee kaikkien kilpailu kaikkia vastaan. Politiikan keskiöön tulisi nostaa yksilön omista valinnoista riippumattomien varallisuuserojen tasoittaminen ja automaattinen perustoimeentulo kaikille. Kansainvälisesti kaikkein tärkeintä on globaalin ilmasto- ja ympäristökriisin pysäyttäminen.

Suomen Toivo -ajatuspaja

1. Suomen tulee säilyä monipuoluedemokratiana, jossa länsimaiset arvot vallitsevat, sosiaalisesti vastuullinen markkinatalous on voimissaan ja yksilöiden valinnat ja vastuunkanto ohjaavat kehitystä.

2. Näistä perusperiaatteista on syytä muistuttaa, koska välinpitämättömyys yhteisistä asioista lisääntyy ja julkisen sektorin korostunut rooli ja sääntelyinnokkuus kaventavat markkinamekanismin toimivuutta. Ihmisten vapaus ja vastuu yritetään häivyttää vaatimalla viranomaisvastuuta. Ihanneyhteiskuntaa on vaarallista määritellä liian tarkasti - annetaan ihmisten rakentaa kukin itselleen sopiva tulevaisuus!

Ajatuspaja e2

1. Harppaus biotalouteen. On investoitava laajasti, jotta syntyy uusiutuviin bioraaka-aineisiin perustuvaa tuotantoa, jalostusta, tutkimusta ja palveluja.

2. Suomessa on paljon bioraaka-aineita (esim. puuta) ja teknologista osaamista, joita hyödyntämällä voidaan saada talous kasvamaan ja pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Samalla kehitetään ratkaisuja polttaviin globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ehtymiseen.

Ajatuspaja Visio

1. Suomen on jatkossa ensisijaisesti tavoiteltava hiilineutraaliutta kaikilla elämän osa-alueilla.

2. Hiilineutraalius on hyvä tavoite siksi, että se säilyttää ympäristön myös jälkipolville, kohtelee toisia eläinlajeja kunnioittavasti ja jättää jokaisen yksilön henkilökohtaisille toiveille tilaa. Se vaatii suuria muutoksia esimerkiksi asumisen, energian, liikenteen, työn ja ruokakulttuurin osalta. Jatkuvan talouskasvun tie ei käy, koska resurssit loppuvat ja ilmastonmuutos etenee. Sitä paitsi, kuka enää tarvitsee lisää tavaraa?

Ajatushautomo Magma

1. Tulevaisuudessa suomalaiset pärjäävät uteliaisuudella, itsevarmuudella ja yritteliäisyydellä.

2. Hyvällä koulutuksella on kasvatettava kansalaisia, jotka osaavat ja uskaltavat sekä ovat motivoituneita. Näin syntyy innovaatioita ja luovia ratkaisuja, joista nyt on pulaa. On myös oltava itsevarmuutta toivottaa vieraiden kulttuurien vaikutteet tervetulleiksi kotimaahan.

Ajatushautomo Ellun Kanat

1. Yksi Suomi.

2. Suomi on menestynyt niin henkisesti kuin taloudellisestikin aina silloin, kun me olemme olleet yhtä – ilman että se on ylhäältä päin asetettua. Tavoite on siis yhtenäinen Suomi, jossa jokainen kokee olevansa tasa-arvoinen osa suomalaisuutta. Kuilu hyvinvoivien ja huonommin voivien välillä on kurottava umpeen. Samalla jokaisen on otettava vastuuta hyvinvoinnin synnyttämisestä ja menestymiselle on oltava tilaa. Yksi Suomi ei ole yhden totuuden tai yhden ihmistyypin Suomi, vaan avoin ja keskusteleva.

Ajatuspaja Kommon

1. Kolmen O:n yhteiskunta: onnellisuus, oikeudenmukaisuus ja osallisuus.

2. Yhteinen päämäärä edellyttää laajaa kannatusta, joka näillä tavoitteilla varmasti on. Onnellisuudessa eli subjektiivisessa hyvinvoinnissa on pitkälti kyse oikeudenmukaisuudesta ja osallisuudesta. Oikeudenmukaisuus edellyttää tasa-arvoa ja osallisuus ns. tekemisen demokratiaa, joka on enemmän kuin lappujen tiputtamista laatikkoon tai kahvipöytävalittamista. Oikeudenmukaisuus tulevia sukupolvia kohtaan edellyttää ekologisesti kestävää elämäntapaa.

Ajatuspaja Libera

1. Kansakunnan päämäärää ei enää määritellä kollektiivisesti ja ylhäältäpäin. Yksilöt saavat määritellä omat päämääränsä ja kantaa päävastuun ongelmien määrittelystä ja ratkaisemisesta.

2. Kukin yksilö tietää itse parhaiten, mikä hänelle on hyväksi ja mitkä asiat hänelle ovat tärkeitä. Yhteiskunta ei saa kaventaa valinnanmahdollisuuksia. Erilaisista yksilöistä koostuva yhteiskunta on liian monimutkainen suunniteltavaksi ryhmäpäätöksillä. Uutta luodaan yrityksen ja erehdyksen kautta ja paras tulos tulee, kun kilpailevia kokeilijoita on monia eikä heidän toimintaansa ole ennalta rajattu. Yhden totuuden aika on ohi.

Teemu Laaksonen
Kultakuume, Yle Radio 1