1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Palaavatko pitäjät takaisin?

Kuntaliitosten jälkeen uusien liitoskuntien asukkaat joutuvat miettimään, miten omaa kotikontua pitäisi nimittää. Kielentutkija ehdottaa vanhan pitäjä-nimityksen ottamista uudelleen käyttöön.

Kuva: Yle uutisgrafiikka

Valtiovarainministeriön kuntauudistuksessa tavoitteena on toteuttaa Suomessa lisää kuntien yhdistämisiä, mikä tarkoittaa myös vanhojen kuntanimien katoamista.

Hallinnon uudistajat eivät ole Suomessa juurikaan välittäneet miettiä uusien hallinnollisten yksiköiden nimiä vanhalta pohjalta. Tämä on näkynyt niin läänit romuttaneessa valtionhallinnossa kuin eri puolilla maata toteutetuissa kuntaremonteissakin.

- Jos kunnan nimeksi otetaan kokonaan uusi nimi, on siitä pyydettävä lausunto, mutta muuten lausuntoja ei juuri ole vaivauduttu kysymään, sanoo erikoistutkija Sirkka Paikkala Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta.

Vanhat kuntanimet haluttaisiin säilyttää

Kielentutkijoiden mielestä vanhoja kuntia ei kuitenkaan saisi heittää uudistuksessa pesuveden mukana. Ne pitäisi tietoisesti säilyttää, vaikka hallinnollisia rajoja muutettaisiinkin. Suomen kielen lautakunnassa on ollut esillä ehdotus ottaa vanha pitäjä -sana uusiokäyttöön.

Kunnissa tätä ajatusta ei ole juuri viljelty. Kunnasta riippuen puhutaankin usein joko kylistä, kaupunginosista tai suuralueista. Termeinä niillä kaikilla on kuitenkin rasitteensa. Liitoskunnissa on jo itsessään useita kyliä. Kaupunginosilla tarkoitetaan perinteisesti erityisesti kaavoitettuja alueita. Suuralueet taas ovat puhtaasti hallinnollisia ja tilastollisia käsitteitä.

Ruotsalaisille pitäjä kelpaa

Vaikka esimerkiksi Ruotsissa pitäjä-nimeä käytetään, Suomessa sen rasitteena on pidetty liiallista maalaismaisuutta. Varsinkin kaupunkiseudulla on vierastettu ajatusta aiemmin nimenoman maalaiskuntaa tarkoittavan pitäjän käyttämisestä.

- Sana on kuitenkin vapautunut uusiokäyttöön samalla tavalla kuin me käytämme uudessa yhteydessä vaikkapa sanoja ’hiiri’ tai ’verkko’, muistuttaa erikoistutkija Sirkka Paikkala Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta.

Miltäpä siis kuulostaisi olla kotoisin vaikkapa Raaheen liitetyn vanhan Vihannin kunnan sijasta Vihannin pitäjästä tai Oulunsalon pitäjästä sen sijaan, että joutuisi sanomaan olevansa kotoisin Oulun kaupungin Oulunsalon suuralueelta?

Suomessa pitäjä-nimen uusiokäytöllä taitaa tosin olla kivinen tie edessään: onhan suomalainen hallintoväki perinteisesti mieltynyt enemmän byrokratian voimaa uhkuviin suuralueisiin, aluekeskuksiin ja muihin vastaaviin nimihirviöihin.