Ennätyssateet sotkivat UPM:n selluntuotantoa

Syksyn sateet ovat haitanneet selluntuotantoa poikkeuksellisen paljon. UPM:n Pietarsaaren tehtaiden kuluneen vuoden sellutuotanto jää reilusti alle tavoitteen. Tulvavesien tuomat epäpuhtaudet ovat haitanneet etenkin prosessiin kuuluvaa kemikaalien kierrätystä.

Kuva: Kalle Niskala / YLE

Yhtiö aikoo pikaisesti selvittää, miten yleistyvien rankkasateiden haittoihin voitaisiin varautua. Vastaavaa ongelmaa ei ole muilla UPM:n Suomen sellutehtailla. Pietarsaaressa tuotanto painui alakanttiin eli alle 800 000 tonnin kapasiteetin.

- Ongelmat ovat olleet suuria juuri ennätyssateiden takia. Voi olla, että muuttuneen ilmaston takia tällainen on jatkossa ihan normaali asia. Asia pitää nyt analysoida ja löytää siihen nopeasti ratkaisuja, kertoo johtaja Kenneth Winberg.

UPM tuottaa Pietarsaaressa valkaistua lyhytkuitusellua koivusta ja pitkäkuitusellua havupuusta.